แผ่นชั้นตู้แช่ รุ่น SPB

กดเพื่อดูสินค้า

แผ่นชั้นตู้แช่ รุ่น YEM OEM

กดเพื่อดูสินค้า

แผ่นชั้นตู้แช่ รุ่น SDC

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น SCF หน้ากว้าง 21 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น SCF หน้ากว้าง 23 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่พลาสติก รุ่น SCF SNH (เล็ก) ราคา 600 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่พลาสติก รุ่น SCF SNH (ใหญ่) ราคา 650 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่แข็ง รุ่น SNG-0405

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่แข็ง รุ่น SNG-0505 SNG-0605

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าใส่ถาด 1/4

ใส่ได้ 2 ถาด

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าใส่ถาด 1/2

ใส่ได้ 2 ถาด

กดเพื่อดูสินค้า

สปริงตู้แช่ ราคา 40 บาท (ราคาต่อ 1 ตัว)

กดเพื่อดูสินค้า

หลุม 1/6 ราคา 340 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

หลุม 1/4 ราคา 390 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

หลุม 1/2 ราคา 450 บาท

กดเพื่อดูสินค้า