ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น SPA-0303 ราคา 550 บาท

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น SPA-0303 สามารถปรับระดับชั้นได้ตามระยะความสูงของสินค้า (1 ชุดมี ชั้นตะแกรงวางสินค้า 1 ชิ้น และ ขารับชั้น 4 ชิ้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น SPA-0903 ราคา 550 บาท

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น SPA-0903 สามารถปรับระดับชั้นได้ตามระยะความสูงของสินค้า (1 ชุดมี ชั้นตะแกรงวางสินค้า 1 ชิ้น และ ขารับชั้น 4 ชิ้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น SDC-1000 ราคา 800 บาท

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น SDC-1000 สามารถปรับระดับชั้นได้ตามระยะความสูงของสินค้า (1 ชุดมี ชั้นตะแกรงวางสินค้า 1 ชิ้น และ ขารับชั้น 4 ชิ้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น SDC-1500 ราคา 800 บาท

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น SDC-1500 สามารถปรับระดับชั้นได้ตามระยะความสูงของสินค้า (1 ชุดมี ชั้นตะแกรงวางสินค้า 1 ชิ้น และ ขารับชั้น 4 ชิ้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น YPM-110P ราคา 550 บาท

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น YPM-110P สามารถปรับระดับชั้นได้ตามระยะความสูงของสินค้า (1 ชุดมี ชั้นตะแกรงวางสินค้า 1 ชิ้น และ ขารับชั้น 4 ชิ้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น YPM-165P ราคา 550 บาท

ชั้นตะแกรงวางสินค้าในตู้แช่ รุ่น YPM-165P สามารถปรับระดับชั้นได้ตามระยะความสูงของสินค้า (1 ชุดมี ชั้นตะแกรงวางสินค้า 1 ชิ้น และ ขารับชั้น 4 ชิ้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่ รุ่น SNQ-0103 ราคา 500 บาท

ตะกร้ามีไว้สำหรับแบ่งประเภทสินค้าภายในตู้ ช่วยให้สะดวกในการหยิบเพิ่มขึ้น (ใช้ใส่ในตู้แช่แข็งของ Model SNQ-0103‚ SNQ-0203‚ SNQ-0253 เท่านั้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่ รุ่น SNQ-0403 ราคา 650 บาท

ตะกร้ามีไว้สำหรับแบ่งประเภทสินค้าภายในตู้ ช่วยให้สะดวกในการหยิบเพิ่มขึ้น (ใช้ใส่ในตู้แช่แข็งของรุ่น SNQ-0403‚ SNQ-0503‚ SNQ-0603‚ SNQ-0803 เท่านั้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่ รุ่น SNH ราคา 550 บาท

ตะกร้ามีไว้สำหรับแบ่งประเภทสินค้าภายในตู้ ช่วยให้สะดวกในการหยิบเพิ่มขึ้น (ใช้ใส่ในตู้แช่แข็งของ รุ่น SNH-0155‚ SNH-0265‚ SNH-0355 เท่านั้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่ รุ่น SNC ราคา 650 บาท

ตะกร้ามีไว้สำหรับแบ่งประเภทสินค้าภายในตู้ ช่วยให้สะดวกในการหยิบเพิ่มขึ้น (ใช้ใส่ในตู้แช่แข็งรุ่น SNC Model ตั้งแต่ 2017 ขึ้นไปเท่านั้น)

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่ รุ่น SNG ราคา 650 บาท

ตะกร้ามีไว้สำหรับแบ่งประเภทสินค้าภายในตู้ ช่วยให้สะดวกในการหยิบเพิ่มขึ้น (ใช้ใส่ในตู้แช่แข็งของรุ่น SNG Model 2015-2016 เท่านั้น)

กดเพื่อดูสินค้า

รางสแตนเลสสำหรับตู้ไซส์​ 100 ซม. ราคา 4500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

รางสแตนเลสสำหรับตู้ไซส์​ 120 ซม. ราคา 5500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

รางสแตนเลสสำหรับตู้ไซส์​ 140 ซม. ราคา 6500

กดเพื่อดูสินค้า

หลุม Topping ขนาด 1/4 ราคา หลุมละ 390 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

หลุม Topping ขนาด 1/6 ราคา หลุมละ 340 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

สปริงตู้แช่ ราคา 40 บาท (ราคาต่อ 1 ตัว)

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่ ราคา 600 บาท

ตะกร้าตู้แช่ใช้กับตู้รุ่น SCF‚SNH

กดเพื่อดูสินค้า

ตะกร้าตู้แช่ ราคา 650 บาท

ตะกร้าตู้แช่ใช้กับตู้รุ่น SCF‚SNH

กดเพื่อดูสินค้า

หลุม TOPPING ขนาด 1/2

กดเพื่อดูสินค้า