ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดตรง ขนาด ก.50xล.50xส.85 ซม. ราคา 14000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดตรง ขนาด ก.50Xล.60Xส.85 ซม. ราคา 16000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดตรง ขนาด ก.50Xล.75Xส.85 ซม. ราคา 18000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดตรง ขนาด ก.60Xล.60Xส.85 ซม. ราคา 17000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดตรง ขนาด ก.60Xล.75Xส.85 ซม. ราคา 19000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดเฉียง ขนาด ก.50Xล.50Xส.85 ซม. ราคา 16000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดเฉียง ขนาด ก.50Xล.60Xส.85 ซม. ราคา 18000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดเฉียง ขนาด ก.50Xล.75Xส.85 ซม. ราคา 20000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดเฉียง ขนาด ก.60Xล.60Xส.85 ซม. ราคา 19000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเปิดเฉียง ขนาด ก.60Xล.75Xส.85 ซม. ราคา 21000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-040 ราคา 3900 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 40 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-060 ราคา 4900 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 60 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-100 ราคา 6900 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-200 ราคา 8900 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-300 ราคา 11900 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 300 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-450 ราคา 14900 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 450 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Kitco รุ่น IBS-041 ราคา 4500 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสบานสไลด์ 40 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-061 ราคา 5500 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสบานสไลด์ 60 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-101 ราคา 7500 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสบานสไลด์ 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-201 ราคา 9500 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสบานสไลด์ 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ขาตั้งถังน้ำแข็ง 40 ลิตร ราคา 2000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ขาตั้งถังน้ำแข็ง 60 ลิตร ราคา 2500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ขาตั้งถังน้ำแข็ง 100 ลิตร ราคา 3000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า