ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาเปิดตรง ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-06-61 ราคา 13900 บาท

ก.60 x ล.60 x ส.85 ซม. ใส่น้ำแข็งได้ 3 กระสอบ

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาเปิดตรง ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-06-76 ราคา 14900 บาท

ก.75 x ล.60 x ส.85 ซม. ใส่น้ำแข็งได้ 4 กระสอบ

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาเฉียง ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-06-60 ราคา 13900 บาท

ก.60 x ล.60 x ส.85 ซม. ใส่น้ำแข็งได้ 3 กระสอบ

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาเฉียง ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-06-75 ราคา 15500 บาท

ก.75 x ล.60 x ส.85 ซม. ใส่น้ำแข็งได้ 4 กระสอบ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-040 ราคา 4600 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาโช๊คอัพ 40 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-060 ราคา 5800 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาโช๊คอัพ 60 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-100 ราคา 7300 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาโช๊คอัพ 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-200 ราคา 10400 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาโช๊คอัพ 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-300 ราคา 12900 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาโช๊คอัพ 300 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-450 ราคา 16900 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาโช๊คอัพ 450 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-041 ราคา 4300 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสบานสไลด์ 40 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-061 ราคา 5400 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสบานสไลด์ 60 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-101 ราคา 7200 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสบานสไลด์ 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-201 ราคา 9500 บาท

ถังน้ำแข็งสแตนเลสบานสไลด์ 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ขาตั้งถังน้ำแข็ง 40 ลิตร ราคา 1500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ขาตั้งถังน้ำแข็ง 60 ลิตร ราคา 2500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ขาตั้งถังน้ำแข็ง 100 ลิตร ราคา 3000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า