ยี่ห้อ Sanden Intercool รุ่น YEM-1605 ราคา 32900 บาท

ตู้แช่ 3 ประตู ระบบดิจิตอล ไฟ LED ความจุ 1200 ลิตร/42 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SEM-1805 ราคา 37000 บาท

ตู้เเช่ 3 ประตูใหญ่ ประหยัดไฟที่สุด ความจุ 1500 ลิตร / 53 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SDC-1500AY ราคา 35000 บาท

ความจุ 56 คิว /1590 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SC-2100PCS3 ราคา 34000 บาท

ความจุ 42คิว/1‚174 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SC-2600PCS3 ราคา 37900 บาท

ความจุ 57 คิว/1613 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SC-2600LED3 ราคา 38900 บาท

ความจุ 1613 ลิตร / 57 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น CANYON 312N ราคา 28500 บาท

ความจุ 42คิว/1‚174 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น CANYON 315N ราคา 32000 บาท

ความจุ 1576 ลิตร/56 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Fresher (เฟรชเชอร์) รุ่น FR-3LDJ ราคา 37000 บาท

ความจุ 156.4 ลิตร / 55.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SPM-1503 ราคา 37000 บาท

ความจุ 56.1 คิว/1590 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น 3-LS Black ราคา 39900 บาท

ตู้แช่ 3 ประตู (สีดำ) ความจุ 42 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER (เฟรชเชอร์) รุ่น FR-3LDF

ความจุ 1130 ลิตร / 39.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น YEM-1605 Premium Plus ราคา 37900 บาท

ความจุ 42.4 คิว / 1200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า