ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0583 ความจุ 58 ลิตร ราคา 14900 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0783 ความจุ 78 ลิตร ราคา 15900 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0983 ราคา 16900 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKK-0707Z ราคา 37000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม. ความจุ 300 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0907Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 39000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1207Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 42000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 518 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1507Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 46000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 635 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0717Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 39900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 70 ซม. ความจุ 320 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0917Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 39500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1217Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 43000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 518 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1517Z (Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 52000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 635 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SUC-900S ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 49000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. เปิดหน้า open type ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SUC-900S(Black Edition) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 50500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. เปิดหน้า open type ความจุ 400 ลิตร ราคา 50500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700C ความจุ 285 ลิตร / 10 คิว ราคา 43000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง ขนาด ก.70 x ล.68 x ส.139 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900C ความจุ 340 ลิตร / 12 คิว ราคา 45900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง ขนาด ก.90 x ล.68 x ส.139 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1200C ความจุ 445 ลิตร / 15.7 คิว ราคา 49900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้งขนาด ก.120 x ล.68 x ส.139 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0907Z ความจุ 450 ลิตร ราคา 40900 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.90*ล.73*ส.132.5 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1207Z ความจุ 598 ลิตร ราคา 43900 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.120*ล.73*ส132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1507Z ความจุ 745 ลิตร ราคา 47900 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.150*ล.73*ส.132.5 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0917Z(Black) ความจุ 450 ลิตร ราคา 41900 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ขนาด ก.90*ล.73*ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1500C ความจุ 550 ลิตร 19.4 คิว ราคา 55900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง ขนาด ก.150 x ล.79 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1217Z(Black) ราคา 44900 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ความจุ 598 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1517Z(Black) ความจุ 745 ลิตร ราคา 52500 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ขนาด ก.150 x ล.73 x ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700S ความจุ 275 ลิตร 9.7 คิว ราคา 42000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก.70 x ล.68 x ส.138 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-1800C ยี่ห้อ FRESHER ราคา 60500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้า 180 ซม. ราคา 60500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-700 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 43900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-900 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 47500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900S ความจุ 305 ลิตร / 10.8 คิว ราคา 46900 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก. 90 x ล.68 x ส.138 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1200S ความจุ 405 ลิตร / 14.3 คิว ราคา 50900 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก. 120 x ล.68 x ส.138 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1500S ความจุ 505 ลิตร / 17.8 คิว ราคา 56900 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก. 150 x ล.68 x ส.138 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า