ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKK-0707Z ราคา 37900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม. ความจุ 300 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKK-0907Z ราคา 39900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKK-1207Z ราคา 43900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 518 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKK-1507Z ราคา 46000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 635 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKK-0917Z(Black) ราคา 41500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKK-1217Z(Black) ราคา 44900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 518 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKK-1517Z (Black) ราคา 52000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 635 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0707Z ราคา 39500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกตรง หน้ากว้าง 70 ซม. ความจุ 325 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0907Z ราคา 41500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกตรง หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 450 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1207Z ราคา 45500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกตรง หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 598 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1507Z ราคา 52900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกตรง หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 745 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0917Z(Black) ราคา 41900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 450 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1217Z(Black) ราคา 46900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 598 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1517Z(Black) ราคา 53900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 745 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SUC-900S ราคา 49000 บาท

ความจุ 400 ลิตร / 14 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700C ราคา 43000 บาท

ความจุ 285 ลิตร / 10 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900C ราคา 45900 บาท

ความจุ 340 ลิตร / 12 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1200C ราคา 49900 บาท

ความจุ 445 ลิตร / 15.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1500C ราคา 55900 บาท

ความจุ 550 ลิตร 19.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1800C ราคา 60500 บาท

ความจุ 1175 ลิตร / 41.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700S ราคา 42000 บาท

ความจุ 275 ลิตร 9.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900S ราคา 46900 บาท

ความจุ 305 ลิตร / 10.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1200S ราคา 50900 บาท

ความจุ 405 ลิตร / 14.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1500S ราคา 56900 บาท

ความจุ 505 ลิตร / 17.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1800S ราคา 60900 บาท

ความจุ 1175 ลิตร / 41.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-700SQ ความจุ 310 ลิตร ราคา 44900 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.70 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-900SQ ความจุ 355 ลิตร ราคา 48900 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.90 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1000SQ ความจุ 515 ลิตร ราคา 51900 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.100 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1200SQ ความจุ 810 ลิตร ราคา 52900 บาท

ตู้โชว์เค้กและเบเกอรี่ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ก.120 x ล.70 x ส. 140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1500SQ ราคา 55900 บาท

ตู้โชว์เค้กและเบเกอรี่ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ก.150 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า