ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0583 ความจุ 58 ลิตร ราคา 14200 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร ขนาด ก.42.8xล.38.6xส.81 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0783 ความจุ 78 ลิตร ราคา 15200 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร ขนาด ก.42.8xล.38.6xส.96 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0707Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 36000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม. ความจุ 320 ลิตร ราคา 36000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0983 ความจุ 98 ลิตร ราคา 16200 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0907Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 39000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร ราคา 39000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1207Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 42000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 518 ลิตร ราคา 42000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1507Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 50000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 635 ลิตร ราคา 50000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0717Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 41500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 70 ซม. ความจุ 320 ลิตร ราคา 41500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0917Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 43500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร ราคา 43500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1217Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 46500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 518 ลิตร ราคา 46500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1517Z (Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 52500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 635 ลิตร ราคา 52500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SUC-900S ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 49000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. เปิดหน้า open type ความจุ 400 ลิตร ราคา 49000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SUC-900S(Black Edition) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 50500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. เปิดหน้า open type ความจุ 400 ลิตร ราคา 50500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Luckystar รุ่น FUJI-90 ราคา 36500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้ก หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Luckystar รุ่น FUJI-120 ราคา 43900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้ก หน้ากว้าง 120 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-700CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 40000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม. ราคา 40000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-900CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 44000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. ราคา 44000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-1200CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 44000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 120 ซม. ราคา 44000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0907Z ความจุ 450 ลิตร ราคา 40000 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.90*ล.73*ส.132 ซม. ราคา 40000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1207Z ความจุ 598 ลิตร ราคา 43000 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.120*ล.73*ส132 ซม. ราคา 43000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1507Z ความจุ 745 ลิตร ราคา 50000 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.150*ล.73*ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0917Z(Black) ความจุ 450 ลิตร ราคา 44500 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ขนาด ก.90*ล.73*ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-1500CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 51000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 150 ซม. ราคา 51000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1217Z(Black) ความจุ 598 ลิตร ราคา 47500 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ขนาด ก.120*ล.73*ส132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1517Z(Black) ความจุ 745 ลิตร ราคา 53500 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ขนาด ก.150*ล.73*ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700SQ ความจุ 285 ลิตร 10 คิว ราคา 41000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก.70 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-1800CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 60500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้า 180 ซม. ราคา 60500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-700 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 39000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม. 39000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-900 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 41000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. ราคา 41000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900SQ ราคา 45000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก. 90 x ล.70 x ส.140ซม.

กดเพื่อดูสินค้า