ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0115 ราคา 6100 บาท

ความจุ 100 ลิตร (3.5 คิว)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0165 ราคา 6900 บาท

ความจุ 150 ลิตร / 5.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF-0215 ราคา 7900 บาท

ความจุ 200 ลิตร / 7.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0275 ราคา 9500 บาท

ความจุ 260 ลิตร / 9.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0365 ราคา 10900 บาท

ความจุ 350 ลิตร/12.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0465 ราคา 12900 บาท

ความจุ 400 ลิตร/14.1คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0615 ราคา 15900 บาท

ความจุ 21.2 คิว / 600 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNQ-0805i ราคา 28500 บาท

ความจุ 800 ลิตร / 28.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น DUAL A 3.5 ราคา 5900 บาท

ความจุ 3.6 คิว / 102 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น DUAL A 5.3 ราคา 6500 บาท

ความจุ 5.3 คิว / 150 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น DUAL A 7 ราคา 8900 บาท

ความจุ 7 คิว / 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-100A ราคา 5200 บาท

ความจุ 99 ลิตร /3.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-150A ราคา 6200 บาท

ความจุ 142 ลิตร / 5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-200A ราคา 7200 บาท

ความจุ 6.9 คิว / 198 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-300A ราคา 8200 บาท

ความจุ 10.2 คิว / 288 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC543G01-TH ราคา 11900 บาท

ความจุ 418 ลิตร / 14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC677G01-TH ราคา 15400 บาท

ความจุ 17.9 คิว / 508 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC933G01-TH ราคา 19900 บาท

ความจุ 24.8 คิว /702 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

INVERTER ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-152IVT ราคา 9500 บาท

ความจุ 152 ลิตร / 5.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

INVERTER ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-245IVT ราคา 12500 บาท

ความจุ 245 ลิตร / 8.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

INVERTER ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-290IVT ราคา 14900 บาท

ความจุ 290 ลิตร / 10.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

INVERTER ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-360IVT ราคา 17500 บาท

ความจุ 360 ลิตร / 12.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

INVERTER ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-530IVT ราคา 21500 บาท

ความจุ 530 ลิตร / 18.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

INVERTER ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-720IVT ราคา 25500 บาท

ความจุ 720 ลิตร / 25.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ไร้น้ำแข็งเกาะ ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-182WD ราคา 11900 บาท

ความจุ 182 ลิตร / 6.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ไร้น้ำแข็งเกาะ ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-232WD ราคา 14900 บาท

ความจุ 232 ลิตร / 8.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ไร้น้ำแข็งเกาะ ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-372WD ราคา 19900 บาท

ความจุ 372 ลิตร / 13.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-105X ราคา 6500 บาท

ความจุ 100 ลิตร / 3.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-155X ราคา 7500 บาท

ความจุ 155 ลิตร 5.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-215X ราคา 9900 บาท

ความจุ 215 ลิตร / 7.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า