ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0115 ราคา 6100 บาท

ความจุ 100 ลิตร (3.5 คิว)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0165 ราคา 6900 บาท

ความจุ 150 ลิตร / 5.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF-0215 ราคา 7900 บาท

ความจุ 200 ลิตร / 7.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0275 ราคา 9500 บาท

ความจุ 260 ลิตร / 9.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0365 ราคา 10900 บาท

ความจุ 350 ลิตร/12.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0465 ราคา 12900 บาท

ความจุ 400 ลิตร/14.1คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNQ-0805i ราคา 28500 บาท

ความจุ 800 ลิตร / 28.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNH-0265i ราคา 11000 บาท

ความจุ 260 ลิตร / 9.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNA-0365 ราคา 12000 บาท

ความจุ 360 ลิตร / 12.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNH-0605 ราคา 18500 บาท

ความจุ 600 ลิตร/21.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น HCF-108C2 ราคา 6900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ แช่เย็น+แช่แข็ง ความจุ 3.7 คิว / 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-208C2 ราคา 8900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ แช่เย็น+แช่แข็ง ความจุ 5 คิว / 142 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-228C2 ราคา 9900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ แช่เย็น+แช่แข็ง ความจุ 7 คิว / 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-428DP ราคา 15900 บาท

ตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ รับประกันนานสุด ความจุ 13.4 คิว/379 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-478DP ราคา 17500 บาท

ความจุ 15.2 คิว/429 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-568DP ราคา 21000 บาท

ความจุ 18.3 คิว / 519 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-628H-2 ราคา 23900 บาท

ตู้แช่2 ระบบ แช่เย็น+แช่แข็ง ตู้แช่อาหาร น้ำแข็ง ฯลฯ รับประกันนานที่สุด ความจุ 22 คิว/619 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-728DP ราคา 26900 บาท

ความจุ 25.4 คิว/719 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SDH-0225 ราคา 12500 บาท

ตู้แช่แข็ง+แช่เย็น 2 ระบบ ในตัวเดียว ความจุ 220 ลิตร/ 7.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SDH-0265 ราคา 14900 บาท

ตู้แช่แข็ง+แช่เย็น 2 ระบบ ในตัวเดียว ความจุ 260 ลิตร / 9.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น PRIMA 710.2 ราคา 33900 บาท

ความจุ 25.1 คิว / 711 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF108 ราคา 8500 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 3.7คิว /103 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF208 ราคา 9900 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 5 คิว / 142 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF228 ราคา 10900 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 7 คิว / 198 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-155X ราคา 7500 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 155 ลิตร 5.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-215X ราคา 9900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 215 ลิตร / 7.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-275X ราคา 11900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 9.7 คิว / 275 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-152IVT ราคา 9900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 152 ลิตร / 5.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-245IVT ราคา 12990 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 245 ลิตร / 8.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-290IVT ราคา 14900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 290 ลิตร / 10.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า