ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1207-AR (แช่แข็ง) ราคา 32900 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1507-AR (แช่แข็ง) ราคา 34900 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1807-AR (แช่แข็ง) ราคา 38900 บาท

ความจุ 540 ลิตร/18.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-2007-AR (แช่แข็ง) ราคา 42900 บาท

ความจุ 650 ลิตร/21.2คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1207-AR(แช่แข็ง) ราคา 32900 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1507-AR (แช่แข็ง) ราคา 36900 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1807-AR(แช่แข็ง) ราคา 40900 บาท

ความจุ 540 ลิตร/19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-2007-AR(แช่แข็ง) ราคา 45900 บาท

ความจุ 650 ลิตร/21.2คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1206-AR (แช่แข็ง) ราคา 30900 บาท

ความจุ 235 ลิตร/8.5คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1506-AR (แช่แข็ง) ราคา 32900 บาท

ความจุ 325 ลิตร/11.3คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1806-AR (แช่แข็ง) ราคา 36900 บาท

ความจุ 420ลิตร/14.5คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1206-AR(แช่แข็ง) ราคา 31900 บาท

ความจุ 235 ลิตร/8.3คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1506-AR (แช่แข็ง) ราคา 34900 บาท

ความจุ 325 ลิตร/11.4คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1806-AR (แช่แข็ง) ราคา 39000 บาท

ความจุ 420ลิตร/14 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC1-1200FZ(แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 11 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC2-1500FZ(แช่แข็ง) ราคา 50000 บาท

ความจุ 13 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC3-1800FZ(แช่แข็ง) ราคา 57000 บาท

ความจุ 16 คิว

กดเพื่อดูสินค้า