ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1207-AR (แช่แข็ง) ราคา 32900 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1507-AR (แช่แข็ง) ราคา 35500 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1807-AR (แช่แข็ง) ราคา 39900 บาท

ความจุ 540 ลิตร / 19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1207-AR (แช่แข็ง) ราคา 36500 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1507-AR (แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1807-AR (แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 540 ลิตร/19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-2007-AR (แช่แข็ง)

ความจุ 650 ลิตร / 22.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1206-AR (แช่แข็ง) ราคา 31900 บาท

ความจุ 235 ลิตร/8.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1506-AR (แช่แข็ง) ราคา 33900 บาท

ความจุ 325 ลิตร / 11.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1806-AR (แช่แข็ง) ราคา 38500 บาท

ความจุ 420ลิตร/14.8คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1206-AR (แช่แข็ง) ราคา 35000 บาท

ความจุ 235 ลิตร/8.3คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1506-AR (แช่แข็ง) ราคา 37000 บาท

ความจุ 325 ลิตร/11.4คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1806-AR (แช่แข็ง) ราคา 42500 บาท

ความจุ 420ลิตร/14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC1-1200FZ(แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 11 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC2-1500FZ(แช่แข็ง) ราคา 50000 บาท

ความจุ 13 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC3-1800FZ(แช่แข็ง) ราคา 57000 บาท

ความจุ 16 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1200i (แช่แข็ง) ราคา 34900 บาท

ความจุ 280 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1500i (แช่แข็ง) ราคา 36900 บาท

ความจุ 400 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1800i (แช่แข็ง) ราคา 40900 บาท

ความจุ 510 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า