ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF-1202 (แช่แข็ง) ราคา 32000 บาท

ความจุ 300 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF-1502 (แช่แข็ง) ราคา 34000 บาท

ความจุ 420 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF-1802 (แช่แข็ง) ราคา 38000 บาท

ความจุ 530 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1206-AR (แช่แข็ง) ราคา 34000 บาท

ความจุ 235 ลิตร / 8.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1506-AR (แช่แข็ง) ราคา 36000 บาท

ความจุ 325 ลิตร / 11.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1806-AR (แช่แข็ง) ราคา 41000 บาท

ความจุ 14.8 คิว / 420 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1207-AR (แช่แข็ง) ราคา 35500 บาท

ความจุ 300 ลิตร / 10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1507-AR (แช่แข็ง) ราคา 37500 บาท

ความจุ 425 ลิตร / 15 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1807-AR (แช่แข็ง) ราคา 42500 บาท

ความจุ 540 ลิตร /19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-2007-AR (แช่แข็ง)

ความจุ 22.9 คิว / 650 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF2-1206-AR (แช่แข็ง) ราคา 31900 บาท

เลิกผลิต

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF2-1506-AR (แช่แข็ง) ราคา 33900 บาท

เลิกผลิต

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF2-1806-AR (แช่เเข็ง) ราคา 38500 บาท

เลิกผลิต

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF2-1207-AR(แช่แข็ง) ราคา 32900 บาท

เลิกผลิต

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF2-1507-AR(แช่แข็ง) ราคา 35500 บาท

เลิกผลิต

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF2-1807-AR (แช่แข็ง) ราคา 39900 บาท

เลิกผลิต

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCD3-1507-AS ราคา 35000 บาท

ตู้เเช่เคาน์เตอร์เเช่เย็นเเละเเช่เเข็งในตัวเดียวกัน ความจุ 15.02 คิว / 425 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCD3-1807-AS ราคา 39000 บาท

ตู้เเช่เคาน์เตอร์เเช่เย็นเเละเเช่เเข็งในตู้เดียวกัน ความจุ 19.08 คิว (540 ลิตร)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC1-1200FZ(แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 11 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC2-1500FZ(แช่แข็ง) ราคา 50000 บาท

ความจุ 13 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC3-1800FZ(แช่แข็ง) ราคา 57000 บาท

ความจุ 16 คิว

กดเพื่อดูสินค้า