ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น DUAL A 3.5 ราคา 5900 บาท

ความจุ 3.6 คิว / 102 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น DUAL A 5.3 ราคา 6500 บาท

ความจุ 5.3 คิว / 150 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น DUAL A 7 ราคา 8900 บาท

ความจุ 7 คิว / 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-100A ราคา 5200 บาท

ความจุ 99 ลิตร / 3.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-150A ราคา 6200 บาท

ความจุ 142 ลิตร / 5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-200A ราคา 7200 บาท

ความจุ 6.9 คิว / 198 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-300A ราคา 8200 บาท

ความจุ 10.2 คิว / 288 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC543G01-TH ราคา 11900 บาท

ความจุ 418 ลิตร / 14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC677G01-TH ราคา 15400 บาท

ความจุ 17.9 คิว / 508 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC933G01-TH ราคา 19900 บาท

ความจุ 24.8 คิว / 702 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า