ตู้แช่นมแม่ 3.5 คิว ยี่ห้อ Sanden intercool ราคา 7000 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 250 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อก 10-12 ออนซ์/วัน

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 5.3 คิว ยี่ห้อ Sanden intercool ราคา 8000 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 350 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อก 20-24 ออนซ์/วัน

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 7 คิว ยี่ห้อ Sanden intercool ราคา 9000 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 450 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อกมากกว่า 24 ออนซ์/วัน

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 3.7 Q ยี่ห้อ Haier ราคา 6900 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 250 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อก 10-12 ออนซ์/วัน

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 5Q ยี่ห้อ Haier ราคา 7900 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 327 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อก 20-24 ออนซ์/วัน

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 7Q ยี่ห้อ Haier ราคา 8900 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 465 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อกมากกว่า 24 ออนซ์/วัน

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 4.2 คิว ยี่ห้อ MIRAGE

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 285 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อก 10-12 ออนซ์/วัน

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 6.5 คิว ยี่ห้อ MIRAGE

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 460 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อกมากกว่า 24 ออนซ์/วัน

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-60X ความจุ 60 ลิตร/2.1 คิว ราคา 4590 บาท

ความจุ 60ลิตร / 2.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น BD-151C ราคา 13500 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 153 ลิตร/5.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ HAIER รุ่น BD-226WL ราคา 17900 บาท

ความจุ 226 ลิตร / 8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-156WGS ราคา 12900 บาท

ความจุ 156 ลิตร / 5.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า