ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SSH-0205 (เเช่เบียร์วุ้น 95ขวด) ราคา 11500 บาท

ความจุ 200 ลิตร (เเช่เบียร์วุ้น 95 ขวด)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SSH-0265 (เเช่เบียร์วุ้น 119ขวด) ราคา 13500 บาท

ความจุ 260 ลิตร (เเช่เบียร์วุ้น 119 ขวด)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SSH-0355 (เเช่เบียร์วุ้น 147ขวด) ราคา 15500 บาท

ความจุ 350 ลิตร (เเช่เบียร์วุ้น 147 ขวด)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SSB-0405 ราคา 25900 บาท

ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SSB-0505 ราคา 27900 บาท

ความจุ 500 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น ตู้แช่เบียร์วุ้น 40 ขวด ราคา 13000 บาท

ความจุ แช่เบียร์ได้ 40 ขวด

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น ตู้แช่เบียร์วุ้น 60 ขวด ราคา 15000 บาท

ความจุ แช่เบียร์ได้ 60 ขวด

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น ตู้แช่เบียร์วุ้น 90 ขวด ราคา 17000 บาท

ความจุ แช่เบียร์ได้ 90 ขวด

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น Bromo 408 ราคา 43900 บาท

ตู้แช่เบียร์วุ้นหรือเนื้อสัตว์พร้อมปรุง ความจุ 27คิว/760 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น Bernina 105 ราคา 27900 บาท

ความจุ 440 ลิตร / 16 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ S-Cool รุ่น SM-61C ราคา 22900 บาท

ความจุ 12 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ S-Cool รุ่น SM-112C (-8 องศา) ราคา 31900 บาท

ความจุ 26 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ S-Cool รุ่น SMC-163C ราคา 38900 บาท

ความจุ 37 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ S Cool รุ่น SMC-114C ราคา 38900 บาท

ความจุ แช่เย็น 17 คิว/ แช่แข็ง 6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ S Cool รุ่น SMC-112S ราคา 38900 บาท

ความจุ 26 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ S Cool รุ่น SMC-163S ราคา 46900 บาท

ความจุ 37 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เบียร์วุ้น ยี่ห้อ Luckystar รุ่น RIGI-200 ราคา 12900 บาท

ตู้แช่เบียร์วุ้น บรรจุขวดได้ 70 ขวด

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ LUCKYSTAR รุ่น RIGI-340 ราคา 14500 บาท

ความจุเบียร์ได้ 105 ขวด

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FB-155F (50 ขวด) ความจุ แช่เบียร์ได้ 50 ขวด ราคา 13990 บาท

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FB-155F (50 ขวด) ความจุ แช่เบียร์ได้ 50 ขวด ราคา 13990 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FB-215F (70 ขวด) ความจุ แช่เบียร์ได้ 70 ขวด ราคา 16990 บาท

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FB-215F (70 ขวด) ความจุ แช่เบียร์ได้ 70 ขวด ราคา 16990 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FB-350F (96 ขวด) ความจุ แช่เบียร์ได้ 96 ขวด ราคา 18990 บาท

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FB-350F (96 ขวด) ความจุ แช่เบียร์ได้ 96 ขวด ราคา 18990 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-192SB

ความจุ 190 ลิตร / 6.7 คิว บรรจุเบียร์ได้ 56 ขวด

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-232SB

ความจุ 230 ลิตร / 8.2 คิว บรรจุเบียร์ได้ 70 ขวด

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-282SB

ความจุ 280 ลิตร / 9.2 คิว บรรจุเบียร์ได้ 90 ขวด

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HB-110 ขวด ความจุ แช่เบียร์ได้ 110 ขวด ราคา 19000 บาท

ยี่ห้อ Haier รุ่น HB-110 ขวด ความจุ แช่เบียร์ได้ 110 ขวด ราคา 19000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HB-140 ขวด ความจุ แช่เบียร์ได้ 140 ขวด ราคา 22000 บาท

ยี่ห้อ Haier รุ่น HB-140 ขวด ความจุ แช่เบียร์ได้ 140 ขวด ราคา 22000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น HCF-SB08FL ยี่ห้อ Haier ความจุ 40 ขวด

ตู้เเช่เบียร์วุ้นความจุ 40 ขวด ยี่ห้อ ไฮเออร์ ราคา 12‚590 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น HCF-SB28FL ยี่ห้อ HAIER ความจุ 56 ขวด

ตู้เเช่เบียร์วุ้นความจุ 56 ขวด ยี่ห้อ ไฮเออร์ ราคา 14‚590 บาท

กดเพื่อดูสินค้า