ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPB-0300 ราคา 13500 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ระบบ Inverter ประหยัดไฟเบอร์ 5 ⭐️⭐️⭐️ ความจุ 290 ลิตร / 10.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPB-0400 ราคา 14500 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ระบบ Inverter ประหยัดไฟเบอร์ 5 ⭐️⭐️⭐️ ความจุ 390 ลิตร / 13.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPB-0500 ราคา 15500 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ระบบ Inverter ประหยัดไฟเบอร์ 5 ⭐️⭐️⭐️ ความจุ 435 ลิตร / 15.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPX-0270 ราคา 11000 บาท

ความจุ 300 ลิตร / 10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPX-0320 ราคา 12000 บาท

ความจุ 360 ลิตร / 12.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPS-0350 ราคา 17900 บาท

ความจุ 365 ลิตร / 12.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SEA-0405P Premium Plus ราคา 18900 บาท

ความจุ 400 ลิตร / 14.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPB-0500P ราคา 18500 บาท

ความจุ 435 ลิตร / 15.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-270W ราคา 13900 บาท

ความจุ 267 ลิตร / 9.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-330W ราคา 14900 บาท

ความจุ 330 ลิตร / 11.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-420W ราคา 15900 บาท

ความจุ 420 ลิตร / 14.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-270B ราคา 15900 บาท

ความจุ 267 ลิตร / 9.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-330B ราคา 16500 บาท

ความจุ 330 ลิตร / 11.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-420B ราคา 17900 บาท

ความจุ 420 ลิตร / 14.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-240BC-V3 ราคา 15300 บาท

ความจุ 239 ลิตร/ 8.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-310BC ราคา 15900 บาท

ความจุ 280 ลิตร / 10 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-340BC-V3 ราคา 16500 บาท

ความจุ 12 คิว / 339 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-412BC-V2 ราคา 17500 บาท

ความจุ 13.8 คิว / 390 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE (มิราจ) รุ่น BC-179M ราคา 11900 บาท

ความจุ 6.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE (มิราจ) รุ่น BC-289M ราคา 15500 บาท

ความจุ 9.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE (มิราจ) รุ่น BC-399M ราคา 17900 บาท

ความจุ 13.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE (มิราจ) รุ่น BC-116 ราคา 18900 บาท

ความจุ 11.6 คิว / 330 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE (มิราจ) รุ่น BC-159 ราคา 19900 บาท

ความจุ 15.9 คิว/460 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น LISA 238 CF ราคา 13900 บาท

ความจุ 238 ลิตร / 8.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น LISA 288 CF ราคา 14900 บาท

ความจุ 288 ลิตร / 10.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น LISA 338 CF ราคา 15900 บาท

ความจุ 338 ลิตร / 11.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น Denise S320 DT

ความจุ 320 ลิตร / 11.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNR-0505 ราคา 50000 บาท

ตู้ 1 ประตูแช่แข็ง ความจุ 17.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-480UF ราคา 46000 บาท

ความจุ 480 ลิตร / 17 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPA-0403 ราคา 18900 บาท

ตู้แช่เย็น 1 ประตู เย็นจัด -2 องศา

กดเพื่อดูสินค้า