ยี่ห้อ Sanden Intercool รุ่น SEA-0255 ราคา 12700 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ไฟ LED ประหยัดไฟเบอร์ 5 ความจุ 267 ลิตร/9.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SEA-0305 ราคา 13400 บาท

ตู้เเช่ 1 ประตู ไฟ LED ประหยัดไฟเบอร์ 5 ความจุ 290 ลิตร/10.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SEA-0355 ราคา 14000 บาท

ตู้เเช่ 1 ประตู ไฟ LED ประหยัดไฟเบอร์ 5 ความจุ 340 ลิตร/12 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SEA-0405 ราคา 14700 บาท

ตู้เเช่ 1 ประตู ไฟ LED ประหยัดไฟเบอร์ 5 ความจุ 400 ลิตร/14 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPA-0403 2020VIS (สีดำ) ราคา 16900 บาท

ตู้เเช่ 1 ประตู ความจุ 378 ลิตร/13.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SPA-0303 (สีดำ) ราคา 15900 บาท

ตู้เเช่ 1 ประตู ความจุ 290 ลิตร/9.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-240BC ราคา 13900 บาท

ความจุ 210 ลิตร / 7.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-340BC ราคา 15900 บาท

ความจุ 300 ลิตร / 10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น BC-159 ราคา 19900 บาท

ตู้แช่เย็น 1 ประตู ไฟLED ความจุ 15.9 คิว/460 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น BC-172W ราคา 13900 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม ความจุ 6.1 คิว/172 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น BC-249F ราคา 15500 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม ความจุ 8.8 คิว/248 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น BC-330FN ราคา 17900 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม ความจุ 11.6คิว/330ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น BC-116 ราคา 18500 บาท

ความจุ 11.6 คิว/330 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star รุ่น Bernina 105 ราคา 27900 บาท

ความจุ 440 ลิตร/16 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-240W ราคา 12900 บาท

ความจุ 220 ลิตร / 7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-300W ราคา 14900 บาท

ความจุ 270 ลิตร / 10.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-350W ราคา 15900 บาท

ความจุ 340 ลิตร / 11.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL รุ่น Denise S220 DT ราคา 14900 บาท

ความจุ 7.6 คิว/216 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL รุ่น DENISE S250 DT ราคา 15900 บาท

ความจุ 8.9 คิว/ 252 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL รุ่น DENISE S320 DT ราคา 17900 บาท

ความจุ 320 ลิตร/ 11.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL รุ่น DENISE S370 DT

ความจุ 370 ลิตร/ 13 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SPB-0365-FL ราคา 16900 บาท

ความจุ 12.3 คิว (350 ลิตร)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SEA-0405P Premium Plus ราคา 17500 บาท

ความจุ 400 ลิตร / 14.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPQ-0275 ราคา 9900 บาท

ความจุ 280 ลิตร / 9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPQ-0345 ราคา 11900 บาท

ความจุ 340 ลิตร / 12 คิว

กดเพื่อดูสินค้า