ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1207ER (แช่เย็น) ราคา 40500 บาท

หน้ากว้าง 120 ซม. 2 ลิ้นชัก ความจุ 231 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1507ER (แช่เย็น) ราคา 48100 บาท

หน้ากว้าง 150 ซม. 4 ลิ้นชัก ความจุ 326 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1807ER (แช่เย็น) ราคา 56500 บาท

หน้ากว้าง 180 ซม. 6 ลิ้นชัก ความจุ 422 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-2007ER (แช่เย็น) ราคา 64200 บาท

หน้ากว้าง 200 ซม. 6 ลิ้นชัก ความจุ 486 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1207FR (แช่เย็น) ราคา 44500 บาท

หน้ากว้าง 120 ซม. 3 ลิ้นชัก ความจุ 231 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1507FR (แช่เย็น) ราคา 52300 บาท

หน้ากว้าง 150 ซม. 6 ลิ้นชัก ความจุ 326 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1807FR (แช่เย็น) ราคา 60700 บาท

หน้ากว้าง 180 ซม. 9 ลิ้นชัก ความจุ 422 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-2007FR (แช่เย็น) ราคา 67500 บาท

หน้ากว้าง 200 ซม. 9 ลิ้นชัก ความจุ 486 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า