ตู้เเช่เย็นเปิดหน้า รุ่น SSD-0910 ความจุ 440 ลิตร / 15.5 คิว ราคา 60900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า หน้ากว้าง 101 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้เเช่เย็นเปิดหน้า รุ่น SSD-1210 ความจุ 560 ลิตร ราคา 73900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า หน้ากว้าง 132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้เเช่เย็นเปิดหน้า รุ่น SSD-1810 ความจุ 860 ลิตร ราคา 95900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า หน้ากว้าง 194 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSD-0910B (สีดำ)

ความจุ 440 ลิตร / 15.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSD-1210B (สีดำ)

ความจุ 560 ลิตร / 19.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSD-1810B (สีดำ)

ความจุ 860 ลิตร / 30.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-900 Open S ราคา 63000 บาท

ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1200 OpenS ราคา 69000 บาท

ความจุ 700 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น OT-1500 Open ราคา 75000 บาท

ความจุ 900 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น OT-900/SS Open ราคา 91900 บาท

ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSO-0705 ราคา 42900 บาท

ความจุ 221 ลิตร/ 7.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่แบบเปิดหน้า แบบสลิม รุ่น YLK-180L ราคา 49900 บาท

ยี่ห้อ Atosa รุ่น YLK-180L ความจุ 180 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-240L ราคา 51900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 240 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-350L ราคา 59900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 350 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-430L ราคา 64900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 430 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-480L ราคา 67900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 480 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-580L ราคา 79000 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 580 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Patana intercool รุ่น Mini open showcase ราคา 48900 บาท

เลิกผลิต

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Atosa รุ่น YLM-480B ราคา 75000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLM-580B ราคา 85000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า