ตู้เเช่เย็นเปิดหน้า รุ่น SSD-0910 ความจุ 440 ลิตร / 15.5 คิว ราคา 61900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า หน้ากว้าง 101 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้เเช่เย็นเปิดหน้า รุ่น SSD-1210 ความจุ 560 ลิตร ราคา 73000 บาท

ตู้แช่เย็นแบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ยี่ห้อSanden Intercool ขนาด กว้าง 132 x ลึก 77 x สูง 202 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้เเช่เย็นเปิดหน้า รุ่น SSD-1810 ความจุ 860 ลิตร ราคา 96900 บาท

ตู้แช่เย็นแบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ยี่ห้อSanden Intercool ขนาด กว้าง 194.5 x ลึก 77 x สูง 202 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SMO-0900

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ขนาด ก.91.5 x ล.75 x ส.190 ซม. ความจุ 588 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SMO-1200

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ขนาด ก.122 x ล.75 x ส.190ซม. ความจุ 723 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SMO-1800

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ขนาด ก.183 x ล.75 x ส.190ซม. ความจุ 1084 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSO-0705

ขนาด ก.70 x ล.70.5 x ส.152.6 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THECOOL รุ่น MULTI-DECK CABINET ALICIA 120P (แช่เย็น)

ตู้โชว์สินค้าเปิดหน้า ความจุ 21.7 คิว/615 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THECOOL รุ่น MULTI-DECK CABINET ALICIA 193P (แช่แข็ง)

ตู้โชว์สินค้าเปิดหน้า ความจุ 34.6 คิว/980 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่แบบเปิดหน้า แบบสลิม รุ่น YLK-180L ราคา 49900 บาท

ยี่ห้อ Atosa รุ่น YLK-180L ความจุ 180 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-240L ราคา 51900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 240 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-350L ราคา 59900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 350 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-430L ราคา 64900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 430 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-480L ราคา 67900 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 480 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YLK-580L ราคา 79000 บาท

ตู้แช่แบบเปิดหน้า โชว์สินค้า ความจุ 580 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Patana intercool รุ่น Mini open showcase ราคา 48900 บาท

ตุ้แช่เปิดหน้า โชว์สินค้าสีดำ

กดเพื่อดูสินค้า