ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น YDM-1005i ราคา 32900 บาท

ความจุ แช่เย็น 366 ลิตร (12.9 คิว) / แช่แข็ง 141.5 ลิตร (5 คิว)

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ 4 ประตู ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-1300PCS4 ราคา 33900 บาท

ความจุ แช่เย็น 17 คิว (483 ลิตร) /แช่แข็ง 6 คิว(166 ลิตร)

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ 4 ประตู ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-4DU ราคา 32900 บาท

ความจุ ช่องแช่เย็น 17 คิว/ช่องเช่เเข็ง 6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ Haier รุ่น SC-2000PCS6 ราคา 42900 บาท

ความจุ บน 26 คิว / 720 ลิตร - ล่าง 9 คิว/255 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Power Cool รุ่น PC-5125CF ราคา 37000 บาท

ความจุ แช่เย็น 33 คิว/ แช่แข็ง 5.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ POWER COOL รุ่น PC-6125CF ราคา 38000 บาท

ความจุ แช่เย็น 29 คิว/แช่แข็ง 8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า