ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPS-0403 ราคา 17500 บาท

ตู้เเช่ 1 ประตู เหล็กพ่นสีสแตนเลส บานประตูสแตนเลส ความจุ 378 ลิตร / 13.35 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden Intercool รุ่น SRD3-0687-AS ราคา 33000 บาท

ตู้แช่สแตนเลสเกรด 304 แช่เย็นและแช่แข็งได้ในตัวเดียวกัน ความจุ 590 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star รุ่น Bromo 206 ราคา 35000 บาท

ตู้แช่แข็งแสตนเลส 2 ประตู ความจุ 513 ลิตร/18 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น RIS-075S ราคา 27500 บาท

ประเภทตู้แช่เย็นและแช่เเข็งแสตนเลส 2 ประตู ความจุ 15 คิว /430 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น RIS-080S ราคา 34500 บาท

ประเภทตู้แช่เย็นแลัแช่แข็งแสตนเลส 2 ประตู ความจุ 23 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น RIS-110S ราคา 39900 บาท

ความจุ 23 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น RIS-130S ราคา 45000 บาท

ความจุ 39 คิว/1100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SRD3-1327-AS ราคา 46000 บาท

ตู้แช่สแตนเลสเกรด 304 แช่เย็นและแช่แข็งได้ในตัวเดียวกัน ความจุ 1280 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น Bromo 412 ราคา 49900 บาท

ประเภทตู้แช่แข็งแสตนเลส 4 ประตู ความจุ 42คิว/1180ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-0687A ราคา 28900 บาท

เป็นตู้สแตนเลสฝาทึบ 2 ประตู (บน-ล่าง) ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-0687B ราคา 30900 บาท

ตู้เเช่เย็นสแตนเลส 1 ประตูบานทึบ ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-0687C ราคา 33900 บาท

ตู้เเช่เย็นสแตนเลส 2 ประตูบานกระจก(บน-ล่าง) ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-0687D ราคา 33900 บาท

ตู้เเช่เย็นสแตนเลส 2 ประตูบานกระจก(บน-ล่าง) ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNR-0687A ราคา 35900 บาท

เป็นตู้สแตนเลสฝาทึบ 2 ประตู (บน-ล่าง) ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNR-0687B ราคา 37900 บาท

ตู้เเช่สแตนเลส 1 ประตูบานทึบ (แช่แข็ง) ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNR-1327A ราคา 45900 บาท

เป็นตู้สแตนเลสฝาทึบ 4 ประตู (บน-ล่าง) ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น Bromo 207 ราคา 32000 บาท

ตู้เเช่อาหาร เเช่เย็น+แช่เเข็ง ความจุ 629 ลิตร/22 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-1327A ราคา 40900 บาท

เป็นตู้สแตนเลสฝาทึบ 4 ประตู (บน-ล่าง) ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPS-0903 ราคา 28500 บาท

ตู้แช่เย็นร้านอาหารเหล็กพ่นสีสแตนเลส บานประตูสแตนเลส ความจุ 810 ลิตร/28.62 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-1327B ราคา 43900 บาท

ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-1327D ราคา 49900 บาท

ตู้สเตนแลสฝากระจก 2 ประตู / แช่เย็น ความจุ 1‚310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRR2-1327 ราคา 39900 บาท

ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRF2-0687A(แช่แข็ง) ราคา 34900 บาท

ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRR2-0687A(แช่เย็น) ราคา 29200 บาท

ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SRF2-1327 (แช่เเข็ง) ราคา 44600 บาท

ความจุ 1‚310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRR3-1327-AS (แช่เย็น) ราคา 49900 บาท

ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRF3-1327-AS (แช่แข็ง) ราคา 54900 บาท

ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRF3-0687-AS (แช่แข็ง) ราคา 40500 บาท

ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320CL (แช่เย็น) ราคา 58900 บาท

ความจุ 43 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320FZ (แช่แข็ง) ราคา 68900 บาท

ความจุ 43 คิว

กดเพื่อดูสินค้า