ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPE-0055S ราคา 9900 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 50 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPX-0085 ราคา 8990 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 77 ลิตร / 2.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPE-0105 ราคา 14500 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ขนาดเล็ก ความจุ 3.5 คิว / 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0583 ราคา 16400 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 58 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0783 ราคา 17400 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 78 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0983 ราคา 18400 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNR-0085 (แช่แข็ง) ราคา 18500 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 96 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNR-0075 ราคา 17500 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 68 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL รุ่น LUCY-L98H ราคา 18900 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่กระจกสี่ด้าน ยี่ห้อ Patana intercool รุ่น AC-58W ราคา 15900 บาท

ตู้แช่ 1 ประตู ขนาดเล็ก ความจุ 58 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่กระจกสี่ด้าน ยี่ห้อ PATANA INTERCOOL รุ่น AC-98W ราคา 17500 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Fresher รุ่น FS-56GX ราคา 8900 บาท

ความจุ 48 ลิตร (1.7 คิว)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Fresher รุ่น FS-95GX ราคา 10900 บาท

ความจุ 100 ลิตร (3.5 คิว)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0583B (สีดำ) ราคา 16500 บาท

ความจุ 58 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0783B (สีดำ) ราคา 18400 บาท

ความจุ 78 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0983B (สีดำ) ราคา 18000 บาท

ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ The Cool รุ่น LUCY L58H ราคา 16490 บาท

ความจุ 2.04 คิว / 58ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SFH-0210 ราคา 6190 บาท

ความจุ 65 ลิตร / 2.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SFH-0650 ราคา 11500 บาท

ความจุ 182 ลิตร/ 6.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SFH-0870 ราคา 15000 บาท

ความจุ 245 ลิตร /8.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น MC-111L ราคา 16900 บาท

ตู้แช่เย็น 1 ประตู กระจกสี่ด้าน ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Patana intercool รุ่น AC-58B ราคา 16900 บาท

ตู้แช่บนเคาน์เตอร์สีดำ ความจุ 58 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Patana intercool รุ่น AC-98B ราคา 19900 บาท

ตู้แช่บนเคาน์เตอร์ ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-100UCF ราคา 17990 บาท

ความจุ 80 ลิตร / 3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Patana intercool รุ่น SC-85 ราคา 10900 บาท

ความจุ 3 คิว / 85 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า