ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSK-1207X ราคา 27900 บาท

ความจุ 59.5 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSK-1507X ราคา 33900 บาท

ความจุ 80.5 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSK-1807X

ความจุ 85 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส รุ่น SNG-0405+อุปกรณ์แช่เนื้อครบชุดรุ่นประหยัด ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

ความจุ 400 ลิตร/14 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส รุ่น SNG-0505+อุปกรณ์แช่เนื้อครบชุดรุ่นประหยัด ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

ความจุ 500 ลิตร/17.66 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส รุ่น SNG-0605+อุปกรณ์แช่เนื้อครบชุดรุ่นประหยัด ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

ความจุ 600 ลิตร/21.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส รุ่น SNC-0515 + อุปกรณ์แช่เนื้อครบชุด ¼ = 16 ถาด ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

ความจุ 18.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNC-0855P ราคา 43900 บาท

ความจุ 810 ลิตร / 28.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

ความจุ 810 ลิตร / 28.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FCG-700 แช่เนื้อ ราคา 52900 บาท

ความจุ 24.7 คิว/700 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส+สติกเกอร์ ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FCG-700 แช่เนื้อ ราคา 53900 บาท

ความจุ 24.7 คิว / 700 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ PATANA INTERCOOL รุ่น LSLAND CHILL MEAT 1.8 ราคา 59000 บาท

ตู้แช่แข็งกระจกโค้งทำให้เห็นสินค้าได้เด่นชัดเหมาะสำหรับใช้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ PATANA INTERCOOL รุ่น ตู้โชว์เนื้อ150 ราคา 105000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ PATANA INTERCOOL รุ่น ตู้โชว์เนื้อ180 ราคา 115000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ PATANA INTERCOOL รุ่น ตู้โชว์เนื้อ200 ราคา 120000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ ยี่ห้อ FRESHER รุ่น CS-2000TL

ความจุ 520 ลิตร / 18.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น CS-2500TL

ความจุ 620 ลิตร / 22 คิว

กดเพื่อดูสินค้า