ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SNC-0145 ราคา 10500 บาท

ตู้แช่แข็งฝากระจกโค้งมีตระกร้าเต็มตู้ ความจุ 142 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SNC-0285 ความจุ 270 ลิตร ราคา 13800 บาท

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SNC-0285 ความจุ 270 ลิตร ราคา 13800 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SNC-0355 ราคา 15000 บาท

ตู้แช่แข็งฝากระจกโค้งมีตระกร้าเต็มตู้ ความจุ 330 ลิตร/11.67 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SNC-0435 ราคา 16800 บาท

ตู้แช่แข็งฝากระจกโค้งมีตระกร้าเต็มตู้ ความจุ 420 ลิตร / 14.84 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SNC-0515 ราคา 19900 บาท

ตู้แช่แข็งฝากระจกโค้งมีตระกร้าเต็มตู้ ความจุ 520 ลิตร/18.37 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SD-262R ราคา 13900 บาท

ความจุ 7 คิว/198 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SD-332D ราคา 15500 บาท

ความจุ 9.2 คิว/260 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER เฟรชเชอร์ รุ่น FCG-151 ราคา 13900 บาท

ความจุ 152 ลิตร / 5.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER เฟรชเชอร์ รุ่น FCG-251 ราคา 16900 บาท

ความจุ 190 ลิตร / 6.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER เฟรชเชอร์ รุ่น FCG-351 ราคา 18900 บาท

ความจุ 275 ลิตร / 9.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER เฟรชเชอร์ รุ่น FCG-451 ราคา 20900 บาท

ความจุ 365 ลิตร / 12.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0105 ราคา 7500 บาท

ความจุ 100 ลิตร/3.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0225 ราคา 10300 บาท

ความจุ 200 ลิตร/7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0325 ราคา 13000 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0405 (รุ่นใหม่) ความจุ 400 ลิตร/14 คิว ราคา 14000 บาท

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0405 (รุ่นใหม่) ความจุ 400 ลิตร/14 คิว ราคา 14000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0505 (รุ่นใหม่) ความจุ 500 ลิตร/17.66 ราคา 15000 บาท

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0505 (รุ่นใหม่) ความจุ 500 ลิตร/17.66 ราคา 15000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0605 (รุ่นใหม่) ความจุ 600 ลิตร/21.2 คิว ราคา 18500 บาท

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNG-0605 (รุ่นใหม่) ความจุ 600 ลิตร/21.2 คิว ราคา 18500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL รุ่น DIANA TC-235CG LED ราคา 17900 บาท

ความจุ 7.1 คิว /202 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL รุ่น DIANA TC-325CG LED ราคา 19500 บาท

ความจุ 10.1 คิว / 287 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL รุ่น DIANA TC-405CG LED ราคา 21900 บาท

ความจุ 12 คิว / 357 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SD-296R ความจุ 8 คิว/225 ลิตร ราคา 12900 บาท

ความจุ 8 คิว/225 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SD-376R ราคา 13200 บาท

ความจุ 10.2 คิว/288 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น FZ-189GGYNN ราคา 12900 บาท

ความจุ 6.5 คิว/184 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น FZ-269GGYNN ราคา 15900 บาท

ความจุ 9.5 คิว/269 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER เฟรชเชอร์ รุ่น FCG-551 ความจุ 395 ลิตร / 14 คิว ราคา 30900 บาท

ความจุ 465 ลิตร / 16.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ MIRAGE รุ่น FZ-100CG ราคา 17900 บาท

ความจุ 9 คิว/258 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ HAIER รุ่น SD-162G ความจุ 116 ลิตร (4.1 คิว) ราคา 11000 บาท

ตู้แช่เเข็งบานกระจกสไลด์(ขึ้น-ลง) ขนาดเล็ก ขนาด ก.59 xล. 69 x ส. 91 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FCG-651 ราคา 39900 บาท

ความจุ 565 ลิตร / 20 คิว

กดเพื่อดูสินค้า