ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1207-AR (แช่เย็น) ราคา 25900 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1507-AR (แช่เย็น) ราคา 28900 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1807-AR (แช่เย็น) ราคา 31000 บาท

ความจุ 540 ลิตร/19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1206-AR (แช่เย็น) ราคา 24900 บาท

ความจุ 240 ลิตร/8.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1506-AR (แช่เย็น) ราคา 26900 บาท

ความจุ 320 ลิตร/11.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1806-AR (แช่เย็น) ราคา 28900 บาท

ความจุ 420 ลิตร/14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1207-AR ราคา 28500 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1507-AR ราคา 31000 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1807-AR ราคา 34900 บาท

ความจุ 540 ลิตร/19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-2007-AR ราคา 36900 บาท

ความจุ 650 ลิตร/22.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1206-AR ราคา 27000 บาท

ความจุ 235 ลิตร/8.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1506-AR ราคา 29500 บาท

ความจุ 325ลิตร/11.48คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1806-AR ราคา 32900 บาท

ความจุ 420 ลิตร / 14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น YPC-150DR ราคา 51900 บาท

ความจุ 330 ลิตร / 11.6คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC1-1200CL(แช่เย็น) ราคา 39000 บาท

ความจุ 11 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC2-1500CL(แช่เย็น) ราคา 44000 บาท

ความจุ 13 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC3-1800CL(แช่เย็น) ราคา 49000 บาท

ความจุ 16 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เคาน์เตอร์บาร์ ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SBB-0215 ราคา 22900 บาท

ความจุ 210 ลิตร/7.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เคาน์เตอร์บาร์ ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SBB-0325 ราคา 29900 บาท

ความจุ 320 ลิตร/11.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น SSC3-1507-AR ยี่ห้อ Sanden intercool ราคา 48000 บาท

ตู้เเช่เย็นเคาน์เตอร์สแตนเลส+สลัดบาร์ หรือใส่ทอปปิ้งสำหรับเตรียมอาหาร

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น SSC3-1807-AR ยี่ห้อ Sanden intercool ราคา 54000 บาท

ตู้เเช่เย็นเคาน์เตอร์สแตนเลส+สลัดบาร์ หรือใส่ทอปปิ้งสำหรับเตรียมอาหาร/SALAD PREPARATION

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น SPC3-1507-AS ยี่ห้อ Sanden Intercool ราคา 52000 บาท

ตู้เเช่เย็นเคาน์เตอร์สแตนเลส+สลัดบาร์ หรือใส่ทอปปิ้งสำหรับเตรียมอาหาร / PIZZA PREPARATION

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น SPC3-1807-AS ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 57000 บาท

ตู้เเช่เย็นเคาน์เตอร์สแตนเลส+สลัดบาร์ หรือใส่ทอปปิ้งสำหรับเตรียมอาหาร / PIZZA PREPARATION

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็งในตัวเดียวกัน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น STK3-1206-AR

ความจุ ตู้แช่ 105 ลิตร (3.7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็งในตัวเดียวกัน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น STK3-1506-AR

ความจุ ตู้แช่ 197 ลิตร (7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็งในตัวเดียวกัน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น STK3-1806-AR

ความจุ ตู้แช่ 286 ลิตร (10.10 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCK3-1206-AR

ความจุ ตู้แช่ 105 ลิตร (3.7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCK3-1506-AR

ความจุตู้แช่ 197 ลิตร (7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCK3-1806-AR

ความจุ ตู้แช่ 286 ลิตร (10.10 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YPF-9023 ราคา 33000 บาท

ความจุ 290 ลิตร/10.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า