Micky intercool present

Categoryยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0115 ราคา 7000 บาท

ความจุ 100 ลิตร (3.5 คิว)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0165 ราคา 8000 บาท

ความจุ 150 ลิตร / 5.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF-0215 ราคา 9000 บาท

ความจุ 200 ลิตร / 7.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0275 ราคา 11000 บาท

ความจุ 260 ลิตร / 9.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0365 ราคา 11900 บาท

ความจุ 350 ลิตร/12.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0465 ราคา 13900 บาท

ความจุ 400 ลิตร/14.1คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNQ-0805i ราคา 29900 บาท

ความจุ 800 ลิตร/28.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNH-0265i ราคา 11000 บาท

ความจุ 260 ลิตร / 9.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNA-0365 ราคา 12000 บาท

ความจุ 360 ลิตร / 12.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNH-0605 ราคา 18500 บาท

ความจุ 600 ลิตร/21.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น HCF-108C2 ราคา 6900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ แช่เย็น+แช่แข็ง ความจุ 3.7 คิว / 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SNC-0285 ความจุ 270 ลิตร ราคา 15000 บาท

ความจุ 270 ลิตร / 9.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden Intercool รุ่น SRD3-0687-AS ราคา 37900 บาท

ตู้แช่สแตนเลสเกรด 304 แช่เย็นและแช่แข็งได้ในตัวเดียวกัน ความจุ 590 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star รุ่น Bromo 206 ราคา 35000 บาท

ตู้แช่แข็งแสตนเลส 2 ประตู ความจุ 513 ลิตร/18 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น Bromo 408 ราคา 43900 บาท

ตู้แช่เบียร์วุ้นหรือเนื้อสัตว์พร้อมปรุง ความจุ 27คิว/760 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SRD3-1327-AS ราคา 49900 บาท

ตู้แช่สแตนเลสเกรด 304 แช่เย็นและแช่แข็งได้ในตัวเดียวกัน ความจุ 1280 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น Bromo 412 ราคา 49900 บาท

ประเภทตู้แช่แข็งแสตนเลส 4 ประตู ความจุ 42คิว/1180ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1207-AR (แช่เย็น) ราคา 25900 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1507-AR (แช่เย็น) ราคา 28900 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1807-AR (แช่เย็น) ราคา 31000 บาท

ความจุ 540 ลิตร/19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1206-AR (แช่เย็น) ราคา 24900 บาท

ความจุ 240 ลิตร/8.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1506-AR (แช่เย็น) ราคา 26900 บาท

ความจุ 320 ลิตร/11.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR2-1806-AR (แช่เย็น) ราคา 28900 บาท

ความจุ 420 ลิตร/14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1207-AR ราคา 28500 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1507-AR ราคา 31000 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1807-AR ราคา 34900 บาท

ความจุ 540 ลิตร/19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-2007-AR ราคา 36900 บาท

ความจุ 650 ลิตร/22.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1206-AR ราคา 27000 บาท

ความจุ 235 ลิตร/8.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1506-AR ราคา 29500 บาท

ความจุ 325ลิตร/11.48คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCR3-1806-AR ราคา 32900 บาท

ความจุ 420 ลิตร / 14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-0687B ราคา 30900 บาท

ตู้เเช่เย็นสแตนเลส 1 ประตูบานทึบ ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-0687C ราคา 33900 บาท

ตู้เเช่เย็นสแตนเลส 2 ประตูบานกระจก(บน-ล่าง) ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-0687D ราคา 33900 บาท

ตู้เเช่เย็นสแตนเลส 2 ประตูบานกระจก(บน-ล่าง) ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNR-0687B ราคา 37900 บาท

ตู้เเช่สแตนเลส 1 ประตูบานทึบ (แช่แข็ง) ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Lucky Star (ลัคกี้สตาร์) รุ่น Bromo 207 ราคา 32000 บาท

ตู้เเช่อาหาร เเช่เย็น+แช่เเข็ง ความจุ 629 ลิตร/22 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPS-0903 ราคา 28500 บาท

ตู้แช่เย็นร้านอาหารเหล็กพ่นสีสแตนเลส บานประตูสแตนเลส ความจุ 810 ลิตร/28.62 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้สแตนเลสเเช่ซูชิ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSK-1207X ราคา 26900 บาท

ความจุ 45 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้สแตนเลสเเช่ซูชิ SANDEN INTERCOOL รุ่น SSK-1507X ราคา 31500 บาท

ความจุ 65 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-208C2 ราคา 7900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ แช่เย็น+แช่แข็ง ความจุ 5 คิว / 142 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-228C2 ราคา 8900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ แช่เย็น+แช่แข็ง ความจุ 7 คิว / 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-428DP ราคา 15900 บาท

ตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ รับประกันนานสุด ความจุ 13.4 คิว/379 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-478DP ราคา 17500 บาท

ความจุ 15.2 คิว/429 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-568DP ราคา 21000 บาท

ความจุ 18.3 คิว / 519 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-628H-2 ราคา 23900 บาท

ตู้แช่2 ระบบ แช่เย็น+แช่แข็ง ตู้แช่อาหาร น้ำแข็ง ฯลฯ รับประกันนานที่สุด ความจุ 22 คิว/619 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-728DP ราคา 26000 บาท

ความจุ 25.4 คิว/719 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-1327B ราคา 43900 บาท

ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SPR-1327D ราคา 49900 บาท

ตู้สเตนแลสฝากระจก 2 ประตู / แช่เย็น ความจุ 1‚310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRF2-0687-AS (แช่แข็ง) ราคา 37900 บาท

ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้โชว์ซูชิ รุ่น W120 ราคา 29000

ตู้โชว์ซูชิ รุ่น W120 ราคา 29000

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้โชว์ซูชิ รุ่น W150 ราคา 31000

ตู้โชว์ซูชิ รุ่น W150 ราคา 31000

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้โชว์ซูชิ รุ่น W180 ราคา 33000

ตู้โชว์ซูชิ รุ่น W180 ราคา 33000

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น YPC-150DR ราคา 51900 บาท

ความจุ 330 ลิตร / 11.6คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1207-AR (แช่แข็ง) ราคา 32900 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1507-AR (แช่แข็ง) ราคา 35500 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1807-AR (แช่แข็ง) ราคา 39900 บาท

ความจุ 540 ลิตร / 19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1207-AR (แช่แข็ง) ราคา 36500 บาท

ความจุ 300 ลิตร/10.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1507-AR (แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 425 ลิตร/15 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1807-AR (แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 540 ลิตร/19 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-2007-AR (แช่แข็ง)

ความจุ 650 ลิตร / 22.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1206-AR (แช่แข็ง) ราคา 31900 บาท

ความจุ 235 ลิตร/8.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1506-AR (แช่แข็ง) ราคา 33900 บาท

ความจุ 325 ลิตร / 11.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF2-1806-AR (แช่แข็ง) ราคา 38500 บาท

ความจุ 420ลิตร/14.8คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1206-AR (แช่แข็ง) ราคา 35000 บาท

ความจุ 235 ลิตร/8.3คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1506-AR (แช่แข็ง) ราคา 37000 บาท

ความจุ 325 ลิตร/11.4คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF3-1806-AR (แช่แข็ง) ราคา 42500 บาท

ความจุ 420ลิตร/14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SDH-0225 ราคา 12500 บาท

ตู้แช่แข็ง+แช่เย็น 2 ระบบ ในตัวเดียว ความจุ 220 ลิตร/ 7.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SDH-0265 ราคา 14900 บาท

ตู้แช่แข็ง+แช่เย็น 2 ระบบ ในตัวเดียว ความจุ 260 ลิตร / 9.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRR3-1327-AR (แช่เย็น) ราคา 46900 บาท

ความจุ 1310 ลิตร / 46.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRF3-1327-AR (แช่แข็ง) ราคา 52000 บาท

ความจุ 1310 ลิตร / 46.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRF3-0687-AR (แช่แข็ง) ราคา 39900 บาท

ความจุ 610 ลิตร / 21.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ THE COOL (เดอะ คูล) รุ่น PRIMA 710.2 ราคา 33900 บาท

ความจุ 25.1 คิว / 711 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320CL (แช่เย็น) ราคา 58900 บาท

ความจุ 43 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320FZ (แช่แข็ง) ราคา 68900 บาท

ความจุ 43 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320HL (แช่เย็น+แช่แข็ง) ความจุ 41 คิว ราคา 81900 บาท

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320HL (แช่เย็น+แช่แข็ง) ความจุ 41 คิว ราคา 81900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC1-1200CL(แช่เย็น) ราคา 39000 บาท

ความจุ 11 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC2-1500CL(แช่เย็น) ราคา 44000 บาท

ความจุ 13 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC3-1800CL(แช่เย็น) ราคา 49000 บาท

ความจุ 16 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC1-1200FZ(แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 11 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC2-1500FZ(แช่แข็ง) ราคา 50000 บาท

ความจุ 13 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC3-1800FZ(แช่แข็ง) ราคา 57000 บาท

ความจุ 16 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ ยี่ห้อ Systemform รุ่น Brisk

ตู้แช่เนื้อ ยี่ห้อ Systemform รุ่น Brisk เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ ยี่ห้อ SYSTEMFORM รุ่น MILAN

ตู้แช่เนื้อ ยี่ห้อ Systemform รุ่น MILAN เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ ยี่ห้อ SYSTEMFORM รุ่น Low Glass

ตู้แช่เนื้อ ยี่ห้อ Systemform รุ่น Low Glass เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF108 ราคา 8500 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 3.7คิว /103 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF208 ราคา 9900 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 5 คิว / 142 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF228 ราคา 10900 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 7 คิว / 198 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-155X ราคา 7500 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 155 ลิตร 5.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-215X ราคา 9900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 215 ลิตร / 7.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-275X ราคา 11900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 9.7 คิว / 275 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาเปิดตรง ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-06-76 ราคา 14500 บาท

ก.75 x ล.60 x ส.85 ซม. ใส่น้ำแข็งได้ 4 กระสอบ

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาเฉียง ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-06-60 ราคา 13900 บาท

ก.60 x ล.60 x ส.85 ซม. ใส่น้ำแข็งได้ 3 กระสอบ

กดเพื่อดูสินค้า

ถังน้ำแข็งสแตนเลสฝาเฉียง ยี่ห้อ kitco รุ่น IBS-06-75 ราคา 15500 บาท

ก.75 x ล.60 x ส.85 ซม. ใส่น้ำแข็งได้ 4 กระสอบ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-152IVT ราคา 8900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 150 ลิตร / 5.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-245IVT ราคา 11900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 245 ลิตร / 8.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-290IVT ราคา 14900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 290 ลิตร / 10.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-360IVT ราคา 17900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 360 ลิตร / 12.7 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-420IVT ราคา 19500 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 420 ลิตร / 14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-520IVT ราคา 21900 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 520 ลิตร / 18.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-720IVT ราคา 29500 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ Inverter ความจุ 720 ลิตร / 25.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-720DI

ความจุ 720 ลิตร / 25.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SNO-0705 ความจุ 700 ลิตร / 24.7 คิว ราคา 18000 บาท

ตู้แช่ระบบดิจิตอลคอนโทรลเซ็ทอุณหภูมิได้ 2 ระบบ ทั้งแช่เย็นและแช่แข็ง

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNO-0805 ความจุ 800 ลิตร / 28.2 คิว ราคา 24500 บาท

ตู้เเช่ขนาดใหญ่พิเศษ 2 อุณหภูมิ ปรับได้ทั้งเเช่เย็น-เเช่เเข็ง

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNO-1105 ความจุ 1100 ลิตร / 38.8 คิว ราคา 33500 บาท

ตู้เเช่เเข็งจัมโบ้ปรับได้ทั้งเเช่เย็น - เเช่เเข็ง ราคาพิเศษ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCF-0615 ความจุ 21.2 คิว / 600 ลิตร ราคา 18500 บาท

ตู้เเช่แข็ง หรือแช่เย็น 2 ฝา เหมาะสำหรับเเช่ไอศครีม เนื้อสัตว์ นมเเม่ อาหารเเช่เเข็งทุกชนิด

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น PU2-680CL ยี่ห้อพัฒนาอินเตอร์คูล ราคา 39900 บาท

ตู้เเช่เย็นสแตนเลส เกรด 304 ความจุ 20 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น RDS-0685 ราคา 39900 บาท

ตู้เเช่สแตนเลส 2 ประตู เเช่เย็นเเละเเช่เเข็งในตู้เดียวกัน

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น RDS-1325 ราคา 52900 บาท

ตู้เเช่สแตนเลส 4 ประตู เเช่เย็นเเละเเช่เเข็งในตู้เดียวกัน

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCD3-1507-AS ราคา 35000 บาท

ตู้เเช่เคาน์เตอร์เเช่เย็นเเละเเช่เเข็งในตัวเดียวกัน ความจุ 15.02 คิว / 425 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SCD3-1807-AS ราคา 39000 บาท

ตู้เเช่เคาน์เตอร์เเช่เย็นเเละเเช่เเข็งในตู้เดียวกัน ความจุ 19.08 คิว (540 ลิตร)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-105X ราคา 6500 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 101 ลิตร / 3.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Fresher (เฟรชเชอร์) รุ่น FF-420XS ราคา 14500 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 420 ลิตร / 14.8 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-182WD ราคา 12900 บาท

ความจุ 182 ลิตร / 6.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-232WD ราคา 15500 บาท

ความจุ 232 ลิตร / 8.2 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-372WD ราคา 17500 บาท

ความจุ 372 ลิตร / 13.1 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-520XS ราคา 17500 บาท

ความจุ 520 ลิตร / 18.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Fresher รุ่น FF-350XS ราคา 13900 บาท

ความจุ 11.7 คิว / 330 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-040 ราคา 4600 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 40 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-060 ราคา 5800 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 60 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-100 ราคา 7300 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-200 ราคา 10400 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-300 ราคา 12900 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 300 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-450 ราคา 16900 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสฝาโช๊คอัพ 450 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-041 ราคา 4600 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสบานสไลด์ 40 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-061 ราคา 5800 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสบานสไลด์ 60 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-101 ราคา 7300 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสบานสไลด์ 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Mickymart รุ่น IBS-201 ราคา 10400 บาท

ถังน้ำแข็งสเตนเลสบานสไลด์ 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น SSC3-1507-AR ยี่ห้อ Sanden intercool ราคา 48000 บาท

ตู้เเช่เย็นเคาน์เตอร์สแตนเลส+สลัดบาร์ หรือใส่ทอปปิ้งสำหรับเตรียมอาหาร

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น SSC3-1807-AR ยี่ห้อ Sanden intercool ราคา 54000 บาท

ตู้เเช่เย็นเคาน์เตอร์สแตนเลส+สลัดบาร์ หรือใส่ทอปปิ้งสำหรับเตรียมอาหาร/SALAD PREPARATION

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น SPC3-1507-AS ยี่ห้อ Sanden Intercool ราคา 52000 บาท

ตู้เเช่เย็นเคาน์เตอร์สแตนเลส+สลัดบาร์ หรือใส่ทอปปิ้งสำหรับเตรียมอาหาร / PIZZA PREPARATION

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่น SPC3-1807-AS ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 57000 บาท

ตู้เเช่เย็นเคาน์เตอร์สแตนเลส+สลัดบาร์ หรือใส่ทอปปิ้งสำหรับเตรียมอาหาร / PIZZA PREPARATION

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNA-0765 ราคา 24900 บาท

ความจุ 760 ลิตร / 26.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRR3-0687-AR (แช่เย็น) ราคา 33900 บาท

ความจุ 610 ลิตร / 21.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRR2-0687-AS (แช่เย็น) ราคา 31900 บาท

ความจุ 610 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Sanden intercool รุ่น SRR2-1327-AS (แช่เย็น) ราคา 42900 บาท

ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SRF2-1327-AS (แช่เเข็ง) ราคา 48900 บาท

ความจุ 1310 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็งในตัวเดียวกัน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น STK3-1206-AR

ความจุ ตู้แช่ 105 ลิตร (3.7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็งในตัวเดียวกัน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น STK3-1506-AR

ความจุ ตู้แช่ 197 ลิตร (7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็งในตัวเดียวกัน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น STK3-1806-AR

ความจุ ตู้แช่ 286 ลิตร (10.10 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCK3-1206-AR

ความจุ ตู้แช่ 105 ลิตร (3.7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCK3-1506-AR

ความจุตู้แช่ 197 ลิตร (7 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์+ถังน้ำแข็ง+ซิงค์ล้างจาน ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCK3-1806-AR

ความจุ ตู้แช่ 286 ลิตร (10.10 คิว) / ความจุถังน้ำแข็ง 30 กิโลกรัม

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNA-0615 ราคา 18500 บาท

ความจุ 610 ลิตร / 21.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส รุ่น SNC-0515 + อุปกรณ์แช่เนื้อครบชุด ¼ = 16 ถาด ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

ความจุ 18.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่เนื้อ+ถาดสแตนเลส ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL

ความจุ 28.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier ไฮเออร์ รุ่น HCF-300DP ราคา 10500 บาท

ความจุ 8.9 คิว /251 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier ไฮเออร์ รุ่น HCF-350DP ราคา 12500 บาท

ความจุ 10.8 คิว/306 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNA-0465 ราคา 13900 บาท

ความจุ 460 ลิตร / 16.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Patana Intercool รุ่น PU2-680FZ ราคา 49000 บาท

ความจุ 20 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Patana Intercool รุ่น PU2-680HL ราคา 62900 บาท

ความจุ 18 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YPF-9023 ราคา 33000 บาท

ความจุ 290 ลิตร/10.3 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YPF-9033 ราคา 35000 บาท

ความจุ 400 ลิตร /14 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น YPF-9043 ราคา 38000 บาท

ความจุ 510 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF-0765 ราคา 24900 บาท

ความจุ 750 ลิตร / 26.5 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-620XS ราคา 21500 บาท

ความจุ 620 ลิตร / 21.9 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-720XS ราคา 24500 บาท

ความจุ 720 ลิตร / 25.4 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SNC-0855P ราคา 43900 บาท

ความจุ 810 ลิตร / 28.6 คิว

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1200i (แช่เย็น) ราคา 27900 บาท

ความจุ 262 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1500i (แช่เย็น) ราคา 29900 บาท

ความจุ 365 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR3-1800i (แช่เย็น) ราคา 33900 บาท

ความจุ 467 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1200i (แช่แข็ง) ราคา 34900 บาท

ความจุ 280 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1500i (แช่แข็ง) ราคา 36900 บาท

ความจุ 400 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCF3-1800i (แช่แข็ง) ราคา 40900 บาท

ความจุ 510 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SRR3-0610i (แช่เย็น) ราคา 31900 บาท

ความจุ 514 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SRF3-0610i (แช่แข็ง) ราคา 36900 บาท

ความจุ 514 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SRR3-1200i (แช่เย็น) ราคา 43900 บาท

ความจุ 927 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SRF3-1200i (แช่แข็ง) ราคา 47900 บาท

ความจุ 927 ลิตร ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ

กดเพื่อดูสินค้า