Micky intercool present

Category



ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0583 ความจุ 58 ลิตร ราคา 15900 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0783 ความจุ 78 ลิตร ราคา 16900 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0707Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 36900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง ความจุ 320 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0983 ความจุ 98 ลิตร ราคา 17900 บาท

ตู้แช่เค้กขนาดเล็ก วางบนเคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับแช่ขนม อาหาร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0907Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 39900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1207Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 43900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 518 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1507Z ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 51500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 635 ลิตร ราคา 50000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0717Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 41500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 70 ซม. ความจุ 320 ลิตร ราคา 41500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-0917Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 43500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร ราคา 43500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1217Z(Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 46900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 518 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SKK-1517Z (Black) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 52500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 150 ซม. ความจุ 635 ลิตร ราคา 52500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SUC-900S ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 49000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. เปิดหน้า open type ความจุ 400 ลิตร ราคา 49000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น SUC-900S(Black Edition) ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL ราคา 50500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. เปิดหน้า open type ความจุ 400 ลิตร ราคา 50500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Luckystar รุ่น FUJI-90 ราคา 37000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้ก หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Luckystar รุ่น FUJI-120 ราคา 39000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้ก หน้ากว้าง 120 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-700CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 43000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม. ราคา 43000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-900CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 46000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. ราคา 46000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-1200CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 49900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 120 ซม. ราคา 49900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0907Z ความจุ 450 ลิตร ราคา 41000 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.90*ล.73*ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1207Z ความจุ 598 ลิตร ราคา 44000 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.120*ล.73*ส132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1507Z ความจุ 745 ลิตร ราคา 52000 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยม ขนาด ก.150*ล.73*ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-0917Z(Black) ความจุ 450 ลิตร ราคา 44500 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ขนาด ก.90*ล.73*ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-1500CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 56000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 150 ซม. ราคา 56000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1217Z(Black) ราคา 47500 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ความจุ 598 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKS-1517Z(Black) ความจุ 745 ลิตร ราคา 53500 บาท

ตู้โชว์เค้ก/เบเกอรี่ แบบกระจกเหลี่ยมสีดำ ขนาด ก.150*ล.73*ส.132 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700S ความจุ 285 ลิตร 10 คิว ราคา 42000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก.70 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0583 ราคา 15900 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 58 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น FR-1800CQ ยี่ห้อ FRESHER ราคา 60500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้า 180 ซม. ราคา 60500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-700 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 40000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม. 39000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-900 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 41500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900S ราคา 45000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก. 90 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1200S ความจุ 515 ลิตร / 18.2 คิว ราคา 48000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก. 120 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ รุ่น FR-1500S ความจุ 810 ลิตร / 28.6 คิว ราคา 55000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก. 150 x ล.70 x ส.140ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1800S ความจุ 1175 ลิตร / 41.5 คิว ราคา 60900 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก.180 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700S(ฺBlack) ความจุ 285 ลิตร 10 คิว ราคา 43000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก.70 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900S(Black) ราคา 46000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก. 90 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1200S(Black) ความจุ 515 ลิตร / 18.2 คิว ราคา 49000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก. 120 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1000 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 43500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 100 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1200 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 45000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 120 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1500 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 49000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 150 ซม. ราคา 49000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1800 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 58000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 180 ซม. ราคา 58000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-2000 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 82000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 200 ซม. ราคา 82000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-900 Open ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 65000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กตู้เปิดหน้า Open Showcase หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร ราคา 65000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1000 Open ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 67000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กตู้เปิดหน้า Open Showcase หน้ากว้าง 100 ซม. ความจุ 500 ลิตร ราคา 67000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1200 Open ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 69000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กตู้เปิดหน้า Open Showcase หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 700 ลิตร ราคา 69000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1500 Open ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 72000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กตู้เปิดหน้า Open Showcase หน้ากว้าง 150 ซม. ราคา 72000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1500S(Black) ความจุ 810 ลิตร / 28.6 คิว ราคา 56000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก. 150 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-700SQ ความจุ 310 ลิตร ราคา 40000 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.70 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-900SQ ความจุ 355 ลิตร ราคา 42000 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.90 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1000SQ ความจุ 515 ลิตร ราคา 44000 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.100 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1200SQ ความจุ 810 ลิตร ราคา 46000 บาท

ตู้โชว์เค้กและเบเกอรี่ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ก.120 x ล.70 x ส. 140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0783 ราคา 16900 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 78 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SAG-0983 ราคา 17900 บาท

ตู้แช่ 1 ประตูขนาดเล็ก ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น COC-01 ยี่ห้อ Micky Intercool ราคา 35900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กวางบนโต๊ะ หน้ากว้าง 88 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น COC-02 ยี่ห้อ Micky Intercool ราคา 37900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กวางบนโต๊ะ หน้ากว้าง 80 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น COC-03 ยี่ห้อ Micky Intercool ราคา 38900 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กวางบนโต๊ะ หน้ากว้าง 88 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น DCSD-90 ยี่ห้อ systemform

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น DCSD-120 ยี่ห้อ systemform

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น DCSD-150 ยี่ห้อ systemform

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 150 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น DCSD-180 ยี่ห้อ systemform

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 180 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CSD-90CG ยี่ห้อ systemform

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 93 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CSD-120CG ยี่ห้อ systemform

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 123 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CSD-150CG ยี่ห้อ systemform

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 153 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CSD-180CG ยี่ห้อ systemform

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง(สีดำ) หน้ากว้าง 183 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1500SQ ราคา 51000 บาท

ตู้โชว์เค้กและเบเกอรี่ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ก.150 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1800SQ ความจุ 1175 ลิตร / 41.5 คิว ราคา 61000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก.180 x ล.79 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-2000SQ ความจุ 1200 ลิตร ราคา 84500 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง (คอมเพรสเซอร์ 2 ตัว) ขนาด ก.200 x ล.79 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Black-Square-70 ความจุ 310 ลิตร ราคา 41000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก.70 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Black-Square-90 ความจุ 355 ลิตร ราคา 43000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก.90 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Black-Square-100 ความจุ 515 ลิตร ราคา 45000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก.100 x ล.70 x ส.140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Black-Square-120 ความจุ 810 ลิตร ราคา 47000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก.120 x ล.70 x ส. 140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Black-Square-150 ราคา 52500 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรงติดสติกเกอร์สีดำ ขนาด ก.150 x ล.70 x ส. 140 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Square-070 BG ราคา 73900 บาท

ตู้โชว์เค้ก กระจกตรง โครงสร้างเป็นสแตนเลส กระจกหนาป้องกันอุณหภูมิ ขนาด ก.70 * ล.70 * ส.135 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Square-090 BG ราคา 75900 บาท

ตู้โชว์เค้ก กระจกตรง โครงสร้างเป็นสแตนเลส กระจกหนาป้องกันอุณหภูมิ ขนาด ก.90 * ล.70 * ส.135 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Square-100 BG ราคา 76900 บาท

ตู้โชว์เค้ก กระจกตรง โครงสร้างเป็นสแตนเลส กระจกหนาป้องกันอุณหภูมิ ขนาด ก.100 * ล.70 * ส.135 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Square-120 BG ราคา 79900 บาท

ตู้โชว์เค้ก กระจกตรง โครงสร้างเป็นสแตนเลส กระจกหนาป้องกันอุณหภูมิ ขนาด ก. 120 * ล.70 * ส.135 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น Square-150 BG ราคา 81900 บาท

ตู้โชว์เค้ก กระจกตรง โครงสร้างเป็นสแตนเลส กระจกหนาป้องกันอุณหภูมิ ขนาด ก.150 * ล. 70 * ส.135 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่กระจกสี่ด้าน ยี่ห้อ PATANA INTERCOOL รุ่น RT-58

ตู้แช่ 1 ประตู ขนาดเล็ก ความจุ 58 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่กระจกสี่ด้าน ยี่ห้อ PATANA INTERCOOL รุ่น RT-98

ตู้แช่ 1 ประตู ขนาดเล็ก ความจุ 98 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น COC-04 ยี่ห้อ MICKY INTERCOOL ราคา 34000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กวางบนโต๊ะ หน้ากว้าง 69 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WSY100L-WL ราคา 26900 บาท

ตู้แช่เค้กวางบนเคาน์เตอร์กระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WSY125L-WL ความจุ 125 ลิตร ราคา 29900 บาท

ตู้แช่เค้กวางบนเคาน์เตอร์กระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WSF120L-WL ราคา 26750 บาท

ตู้แช่เค้กวางบนเคาน์เตอร์กระจกตรง หน้ากว้าง 70 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WSF160L-WL ราคา 29900 บาท

ตู้แช่เค้กวางบนเคาน์เตอร์กระจกตรง หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG126DY ราคา 44000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง (สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG096HD-B-WL ราคา 43500 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้งหน้ากว้าง 90 ซม. (สีดำ)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG126HD-B-WL ราคา 49220 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง (สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG096HF-B-WL ราคา 43000 บาท

ตู้โชว์เค้กกระจกตรง (สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG126HF-B-WL ราคา 46000 บาท

ตู้โชว์เค้กกระจกตรงหน้ากว้าง 120 ซม. (สีดำ)

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG096D-WL ราคา 38000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง (สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG126D-WL ราคา 39000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง (สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG096F-WL ราคา 36000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกตรง (สีดำ) หน้ากว้าง 90 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ ATOSA รุ่น WDG126F-WL ราคา 40000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกตรง (สีดำ) หน้ากว้าง 120 ซม.

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SKR-0070 ราคา 19900 บาท

ตู้เค้กบนเคาน์เตอร์สีดำราคาประหยัด ความจุ 100 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR-0070

ตู้แช่บนเคาน์เตอร์ดีไซน์สวย ความจุ 120 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR-0090 ราคา 23900 บาท

ตู้แช่บนเคาน์เตอร์ดีไซน์สวย ความจุ 160 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL รุ่น SCR-0120

ตู้แช่บนเคาน์เตอร์ดีไซน์สวย ความจุ 200 ลิตร

กดเพื่อดูสินค้า