ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-700 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 39000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 70 ซม. 39000 บาท

39,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-900 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 41000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 90 ซม. ราคา 41000 บาท

41,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1800SQ ความจุ 1175 ลิตร / 41.5 คิว ราคา 60900 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก.180 x ล.70 x ส.140 ซม.

60,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1000 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 43000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 100 ซม. ราคา 43000 บาท

43,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1200 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 44000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 120 ซม. ราคา 44000 บาท

44,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1500 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 49000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 150 ซม. ราคา 49000 บาท

49,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1800 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 58000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 180 ซม. ราคา 58000 บาท

58,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-2000 ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 82000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กกระจกโค้ง หน้ากว้าง 200 ซม. ราคา 82000 บาท

82,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-900 Open ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 65000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กตู้เปิดหน้า Open Showcase หน้ากว้าง 90 ซม. ความจุ 400 ลิตร ราคา 65000 บาท

65,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1000 Open ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 67000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กตู้เปิดหน้า Open Showcase หน้ากว้าง 100 ซม. ความจุ 500 ลิตร ราคา 67000 บาท

67,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1200 Open ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 69000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กตู้เปิดหน้า Open Showcase หน้ากว้าง 120 ซม. ความจุ 700 ลิตร ราคา 69000 บาท

69,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่โชว์เค้ก รุ่น CS-1500 Open ยี่ห้อ Pattana Intercool ราคา 72000 บาท

ตู้แช่โชว์เค้กตู้เปิดหน้า Open Showcase หน้ากว้าง 150 ซม. ราคา 72000 บาท

72,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-700SQ ความจุ 310 ลิตร ราคา 40000 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.70 x ล.70 x ส.140 ซม.

40,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-900SQ ความจุ 355 ลิตร ราคา 42000 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.90 x ล.70 x ส.140 ซม.

42,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1000SQ ความจุ 515 ลิตร ราคา 44000 บาท

ตู้โชว์เค้ก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ก.100 x ล.70 x ส.140 ซม.

44,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1200SQ ความจุ 810 ลิตร ราคา 46000 บาท

ตู้โชว์เค้กและเบเกอรี่ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ก.120 x ล.70 x ส. 140 ซม.

46,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320CL (แช่เย็น) ราคา 58900 บาท

ความจุ 43 คิว

58,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320FZ (แช่แข็ง) ราคา 68900 บาท

ความจุ 43 คิว

68,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320HL (แช่เย็น+แช่แข็ง) ความจุ 41 คิว ราคา 81900 บาท

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PU4-1320HL (แช่เย็น+แช่แข็ง) ความจุ 41 คิว ราคา 81900 บาท

81,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC1-1200CL(แช่เย็น) ราคา 39000 บาท

ความจุ 11 คิว

39,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC2-1500CL(แช่เย็น) ราคา 44000 บาท

ความจุ 13 คิว

44,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC3-1800CL(แช่เย็น) ราคา 49000 บาท

ความจุ 16 คิว

49,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC1-1200FZ(แช่แข็ง) ราคา 44000 บาท

ความจุ 11 คิว

44,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC2-1500FZ(แช่แข็ง) ราคา 50000 บาท

ความจุ 13 คิว

50,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น PC3-1800FZ(แช่แข็ง) ราคา 57000 บาท

ความจุ 16 คิว

57,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Patana Intercool รุ่น 2-LS Black ราคา 29900 บาท

ตู้แช่ 2 ประตู เหล็กอบสี พ่นสีดำกันสนิม ความจุ 27 คิว

29,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น 3-LS Black ราคา 39900 บาท

ตู้แช่ 3 ประตู (สีดำ) ความจุ 42 คิว

39,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1500SQ ราคา 51000 บาท

ตู้โชว์เค้กและเบเกอรี่ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ก.150 x ล.70 x ส.140 ซม.

51,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-1800SQ ความจุ 1175 ลิตร / 41.5 คิว ราคา 61000 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง ขนาด ก.180 x ล.79 x ส.140 ซม.

61,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Pattana Intercool รุ่น CS-2000SQ ความจุ 1200 ลิตร ราคา 84500 บาท

ตู้แช่เค้กกระจกตรง (คอมเพรสเซอร์ 2 ตัว) ขนาด ก.200 x ล.79 x ส.140 ซม.

84,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า