ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-270W ราคา 15500 บาท

ความจุ 267 ลิตร / 9.4 คิว

15,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-330W ราคา 16500 บาท

ความจุ 330 ลิตร / 11.5 คิว

16,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-420W ราคา 17500 บาท

ความจุ 420 ลิตร / 14.7 คิว

17,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-270B ราคา 15900 บาท

ความจุ 267 ลิตร / 9.4 คิว

15,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FS-330B ราคา 16900 บาท

ความจุ 330 ลิตร / 11.5 คิว

16,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่นไม่มีน้ำแข็งเกาะ FF-232WD ราคา 15900 บาท

ความจุ 232 ลิตร / 8.2 คิว

15,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่นไม่มีน้ำแข็งเกาะ FF-312WD ราคา 17900 บาท

ความจุ 312 ลิตร / 11 คิว

17,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

รุ่นไม่มีน้ำแข็งเกาะ FF-372WD ราคา 20900 บาท

ความจุ 372 ลิตร / 13.1 คิว

20,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ 4 ประตู ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-4DU ราคา 32900 บาท

ความจุ ช่องแช่เย็น 17 คิว/ช่องเช่เเข็ง 6 คิว

32,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-152SB ยกเลิกผลิต

ความจุ 150 ลิตร / 5.3 คิว (แช่เบียร์ได้ 40 ขวด)

10,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-192SB ราคา 13900 บาท

ความจุ 190 ลิตร / 6.7 คิว (แช่เบียร์ได้ 56 ขวด)

13,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-232SB ราคา 15900 บาท

ความจุ 230 ลิตร / 8.2 คิว (แช่เบียร์ได้ 70 ขวด)

15,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FF-282SB ราคา 17900 บาท

ความจุ 282 ลิตร / 10 คิว (แช่เบียร์ได้ 90 ขวด)

17,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-3DWV5 ราคา 35900 บาท

ความจุ 1185 ลิตร / 41.9 คิว

35,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700C ราคา 43000 บาท

ความจุ 285 ลิตร / 10 คิว

43,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900C ราคา 45900 บาท

ความจุ 340 ลิตร / 12 คิว

45,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1200C ราคา 49900 บาท

ความจุ 445 ลิตร / 15.7 คิว

49,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1500C ราคา 55900 บาท

ความจุ 550 ลิตร 19.4 คิว

55,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1800C ราคา 60500 บาท

ความจุ 1175 ลิตร / 41.5 คิว

60,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-700S ราคา 42000 บาท

ความจุ 275 ลิตร 9.7 คิว

42,000 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-900S ราคา 46900 บาท

ความจุ 305 ลิตร / 10.8 คิว

46,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1200S ราคา 50900 บาท

ความจุ 405 ลิตร / 14.3 คิว

50,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1500S ราคา 56900 บาท

ความจุ 505 ลิตร / 17.8 คิว

56,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FCG-165 ราคา 12500 บาท

ความจุ 5.8 คิว / 165 ลิตร

12,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Fresher (เฟรชเชอร์) รุ่น FR-2FWS5i ราคา 25900 บาท

ความจุ 26.7 คิว / 755 ลิตร

25,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Fresher (เฟรชเชอร์) รุ่น FR-2DWV5 ราคา 26900 บาท

ความจุ 27.6 คิว / 780 ลิตร

26,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-3DJWS5i ราคา 40900 บาท

ความจุ 1537 ลิตร / 54.3 คิว

40,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FR-1800S ราคา 60900 บาท

ความจุ 1175 ลิตร / 41.5 คิว

60,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FCG-203 ราคา 14900 บาท

ความจุ 203 ลิตร / 7.2 คิว

14,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ FRESHER รุ่น FCG-274 ราคา 18900 บาท

ความจุ 274 ลิตร / 9.7 คิว

18,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า