ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-100A ราคา 5200 บาท

ความจุ 99 ลิตร /3.5 คิว

5,200 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-150A ราคา 6200 บาท

ความจุ 142 ลิตร / 5 คิว

6,200 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-200A ราคา 7200 บาท

ความจุ 6.9 คิว / 198 ลิตร

7,200 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-300A ราคา 8200 บาท

ความจุ 10.2 คิว / 288 ลิตร

8,200 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC543G01-TH ราคา 11900 บาท

ความจุ 418 ลิตร / 14.8 คิว

11,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC677G01-TH ราคา 15400 บาท

ความจุ 17.9 คิว / 508 ลิตร

15,400 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC933G01-TH ราคา 19900 บาท

ความจุ 24.8 คิว /702 ลิตร

19,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-100A ราคา 5200 บาท

ความจุ 99 ลิตร / 3.5 คิว

5,200 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-150A ราคา 6200 บาท

ความจุ 142 ลิตร / 5 คิว

6,200 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-200A ราคา 7200 บาท

ความจุ 6.9 คิว / 198 ลิตร

7,200 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น BCF-300A ราคา 8200 บาท

ความจุ 10.2 คิว / 288 ลิตร

8,200 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC543G01-TH ราคา 11900 บาท

ความจุ 418 ลิตร / 14.8 คิว

11,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC677G01-TH ราคา 15400 บาท

ความจุ 17.9 คิว / 508 ลิตร

15,400 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ราคาประหยัด ยี่ห้อ Midea รุ่น MD-RC933G01-TH ราคา 19900 บาท

ความจุ 24.8 คิว / 702 ลิตร

19,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า