ยี่ห้อ Haier รุ่น JC-116 ราคา 17900 บาท

ตู้แช่ไวน์ ความจุ 116 ลิตร

17,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ HAIER รุ่น JC-360 ราคา 28900 บาท

ตู้แช่ไวน์ ความจุ 360 ลิตร

28,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่ Haier รุ่น SC-2000PCS6 ราคา 42900 บาท

ความจุ บน 26 คิว / 720 ลิตร - ล่าง 9 คิว/255 ลิตร

42,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-SB08FL ราคา 13900 บาท

ความจุ เเช่เบีบร์ได้ 43 ขวด / 142 ลิตร / 5 คิว

13,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-SB28FL ราคา 15900 บาท

ความจุ เเช่เบียร์ได้ 64 ขวด / 198 ลิตร / 7 คิว

15,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 3.7 Q ยี่ห้อ Haier ราคา 6900 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 250 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อก 10-12 ออนซ์/วัน

6,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 5Q ยี่ห้อ Haier ราคา 7900 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 327 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อก 20-24 ออนซ์/วัน

7,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ตู้แช่นมแม่ 7Q ยี่ห้อ Haier ราคา 8900 บาท

ความจุ นมถุงละ 6 ออนซ์ จุได้ 465 ถุง เหมาะสำหรับคุณแม่น้ำนมสต๊อกมากกว่า 24 ออนซ์/วัน

8,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SD-262R ราคา 14900 บาท

ตู้แช่เเข็งกระจกโค้ง ความจุ 7 คิว/198 ลิตร

14,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SD-332DP ราคา 16500 บาท

ความจุ 9.2 คิว / 260 ลิตร

16,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-240BC-V3 ราคา 15300 บาท

ความจุ 239 ลิตร/ 8.4 คิว

15,300 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SC-1400PCS2-LS V4 ราคา 25900 บาท

ความจุ 27 คิว / 763 ลิตร

25,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SD-296R ความจุ 8 คิว/225 ลิตร ราคา 13900 บาท

ตู้เเช่เเข็งกระจกเรียบ ความจุ 8 คิว/225 ลิตร

13,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SD-376R ราคา 15900 บาท

ความจุ 10.2 คิว/288 ลิตร

15,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น SC-1700PCS2-LED V4 ราคา 29900 บาท

ความจุ 36 คิว / 1019 ลิตร

29,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-2100PCS3-V3 ราคา 35900 บาท

ความจุ 39.9 คิว / 1130 ลิตร

35,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF108 ราคา 8500 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 3.7คิว /103 ลิตร

8,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF208 ราคา 9900 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 5 คิว / 142 ลิตร

9,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-LF228 ราคา 10900 บาท

ตู้แช่ LOW FROST น้ำเข็งเกาะตู้น้อยกว่า 70% ฝาดีไซน์ใช้เขียนบันทึกการแช่ได้ ความจุ 7 คิว / 198 ลิตร

10,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ HAIER รุ่น SD-162G ความจุ 116 ลิตร (4.1 คิว) ราคา 12500 บาท

ตู้แช่เเข็งบานกระจกสไลด์(ขึ้น-ลง) ขนาดเล็ก ขนาด ก.59 xล. 69 x ส. 91 ซม.

12,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-310BC ราคา 15900 บาท

ความจุ 280 ลิตร / 10 คิว

15,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-340BC-V3 ราคา 16500 บาท

ความจุ 12 คิว / 339 ลิตร

16,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-412BC-V2 ราคา 17500 บาท

ความจุ 13.8 คิว / 390 ลิตร

17,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier ไฮเออร์ รุ่น SC-1400PCS2-IVTV2 ราคา 28900 บาท

ความจุ 23.8 คิว / 633 ลิตร

28,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น SC-2600PCS3-V3 ราคา 42900 บาท

ความจุ 54.3 คิว / 1537 ลิตร

42,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น BD-151C ราคา 13500 บาท

ตู้แช่ 2 ระบบ ความจุ 153 ลิตร/5.4 คิว

13,500 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ HAIER รุ่น BD-226WL ราคา 17900 บาท

ความจุ 226 ลิตร / 8 คิว

17,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier (ไฮเออร์) รุ่น HCF-108C ราคา 6900 บาท

ความจุ 3.7 คิว / 100 ลิตร

6,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-208C ราคา 8900 บาท

ความจุ 5 คิว / 142 ลิตร

8,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า

ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF-228C ราคา 9900 บาท

ความจุ 7 คิว / 200 ลิตร

9,900 บาท

กดเพื่อดูสินค้า